Interna sidor

Välkommen till Nestors interna sidor!

Den här sidan vänder sig till dig som är ansluten till någon av Nestors projekt eller nätverk. På varje enskild grupps sida finns minnesanteckningar och andra arbetsrelaterade dokument.

Grupperna är lösenordsskyddade och finns i vänster kolumn. Varje grupp har ett eget lösenord.

…vilket lösenord?
Maila: kristin.breitenstein@nestorfou.se, eller ring: 076-1159909, eller kontakta den Nestormedarbetare som leder ditt nätverk eller projekt, gå in på vår medarbetarsida >

Kom ihåg att ange ditt namn och använd din jobbmailadress.