9 januari 2015

Samtala med hjälp av bilder

Nu finns en uppsättning kort för dig som är biståndshandläggare, eller upprättar genomförandeplaner, och träffar äldre personer med en demenssjukdom. Korten är tänkta att vara ett stöd i samtalen mellan den äldre och exempelvis handläggaren.

Du som är arbetar med biståndshandläggning eller upprättar genomförandeplaner och träffar äldre som har svårt att göra sig förstådda på grund av demenssjukdom eller annan foPowerPoint-presentationrm av kognitiv svikt – nu har Nestor tagit fram ett antal samtalskort som stöd i samtalen med de äldre. Korten omfattar sju områden, exempelvis förflyttning och personlig vård. Urvalet av livsområdena följer modellen i ÄBIC* (Äldres behov i centrum) och BAS (Behov av stöd). Varje område omfattas av tre till nio samtalskort.

Samtalskorten, 35 stycken, levereras i en box som även innehåller en utförlig vägledning, dokumentationsmallar, värderingsskala och ett speciellt underlägg för bilderna.

Pris
Gratis för Nestor ägarorganisationer
600 kr för övriga organisationer
Beställ här >

 

*ÄBIC (Äldres behov i centrum) är en modell för biståndsbedömning som syftar till att skapa förutsättningar för strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Här ska de äldre få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser.  Modellen är nationell och framtagen av Socialstyrelsen.