Vår verksamhet

Vårt uppdrag är att stödja hållbar kvalitetsutveckling för våra ägarorganisationer – äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Stockholms södra och östra kommuner. Detta gör vi inom ramen för våra utvecklingsprojekt som sker i nära samarbete med medarbetare och chefer. Grunden i vårt arbete är kunskap byggd på beprövad erfarenhet och vetenskaplig teori och metod. Nestor erbjuder också kompetensutveckling och olika nätverk.
Läs hela vårt formella uppdrag här >


Forsknings- och utvecklingsprojekt
Nestors projekt utgår från aktuell forskning och vetenskaplig metod. I vissa projekt producerar vi ny kunskap och i andra omsätter vi teoretisk kunskap så att den kan användas i praktiskt arbete. Ibland kombineras dessa två. Nestors medarbetare kan gå in som projektledare eller processtöd i ett projekt beroende på hur uppdraget ser ut. Våra projekt är inriktade på systematiskt och hållbart förbättringsarbete. Vi gör även utvärderingar och erbjuder metodstöd.
Gå till projekt >

Kunskapsspridning
Vi bedriver kunskapsspridning och kompetensutveckling för personal inom vård och äldreomsorg på flera sätt. Det sker dels inom våra olika projekt och i specifika utbildningsinsatser som ingår i vissa projekt. Och dels genom våra återkommande kunskapsdagar som Nestorsdagen, Chefsdagen och FoU-caféer. Info om dessa finns i vårt kalendarium.
Gå till Kalendarium >

Nätverk
Nestor driver en handfull nätverk för olika yrkesgrupper eller för personer som arbetar med närliggande frågor. Tanken är att samla och sprida kompetens och erfarenhet genom diskussion och reflektion mellan deltagarna, ibland med inslag av omvärldsbevakning och specialistkunskap från inbjudna föreläsare.
Gå till Nätverk >

Publikationer
Många av våra projekt utmynnar i någon form av publikation, exempelvis en rapport, utvärdering, handbok, vägledning, studiecirkelmaterial eller kanske en checklista. Dessa kan köpas av enheter i hela landet. Nestors ägarorganisationer beställer gratis.   
Gå till publikationer >

Webbutbildningar
VI gör även webbutbildningar som riktar sig till vård och omsorgspersonal. 
Gå till Webbutbildningar >

Avhandling om hållbart utvecklingsarbete
En av våra medarbetare skriver på sin doktorsavhandling om hållbart utvecklingsarbete.
Gå till Avhandling om hållbart utvecklingsarbete >

———————
* Nestors ägarorganisationer: Stockholms läns landsting och kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö. Här ingår även de privata LOV-utförare som är verksamma inom ägarkommunernas geografiska område.