Nestorpodden

Välkommen till ”Nestorpodden – med fokus på äldre”. Här tar vi upp ämnen som spelar roll för äldres välbefinnande och delaktighet i vården, omsorgen och samhället i stort. Podden finns även bl.a. på YouTube, Spotify, Acast och Stitcher.

Från kreativt kaos till strukturerad samverkan – så samverkar södra Stockholm för sköra äldre (poddavsnitt 3)
Klicka på den lila pausknappen på bilden för att lyssna!

Varför är det så svårt att få till en fungerande smidig samverkan mellan äldreomsorg, slutenvård och primärvård, för sköra äldre? Stuprörstänkande och dålig koll på den andres arbetssätt, rutiner och uppdrag mellan de inblandade verksamheterna kan vara några av orsakerna. I södra Stockholmsregionen arbetas det på högvarv för att lösa upp några av de hårdaste samverkansknutarna. Helén Lieberman-Ram från Nestor FoU-center driver sedan flera år tillsammans med kollegan Ingeborg Björkman ett omfattande samverkansarbete.

 

När hemtjänst möter äldre som mår psykiskt dåligt (poddavsnitt 2)
Klicka på den lila pausknappen på bilden för att lyssna!

När hemtjänsten möter sina omsorgstagare som mår psykiskt dåligt, vad krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb och vilken roll fyller hemtjänsten för dessa personer? Nestorpodden intervjuar Milja Ranung, specialistsjuksköterska inom psykiatri och projektledare på Nestor, som leder utbildningar för hemtjänstpersonal i södra Stockholm.

 

Samtalsgrupper för äldre med psykisk ohälsa (poddavsnitt 1)
Klicka på den lila pausknappen på bilden för att lyssna!

Här belyser vi ett pilotprojekt i Nacka där kommunen har startat samtalsgrupper för äldre personer som lider av psykisk ohälsa, eller som ligger i riskzonen. Inbjudna i poddprogrammet är Nestors projektledare Milja Ranung och Emanuel Åhlfeldt som har utvärderat samtalsgrupperna, och även funderat kring möjligheterna för den här typen av verksamhet att leva vidare efter projekttidens slut.