Styrning och ledning

Nestor ägs och arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms södra länsdel: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

Nestors styrgrupp tar beslut i strategiska frågor, behandlar verksamhetsplan och budget, och ansvarar för uppföljning av verksamheten. I styrgruppen ingår förvaltnings- eller äldreomsorgschefer med ansvar för äldreomsorgen i våra tio ägakommuner samt ansvariga chefer inom landstinget.

Nestors FoU-råd har till uppgift att komma med idéer och råd om projektsatsningar och andra aktiviteter. I rådet ingår personer med chefs-/utvecklingsansvar inom äldreomsorgen från respektive ägarkommun samt representanter på motsvarande nivå för landstingets verksamheter inom geriatrik och primärvård.

Nestors seniorråd bidrar med idéer och deltar i diskussionerna om projektsatsningar. Ledamöterna har även till uppgift att föra ut information via sina nätverk och att representera pensionärsorganisationerna och de äldre medborgarnas intressen. Seniorrådet består av representanter för de kommunala pensionärsråden i Nestors ägarorganisationer.