Publikationer

Här hittar du Nestors publikationer som består av rapporter, handböcker, vägledningar, studiehandledningar, cirkelmaterial och liknande.

HITTA PUBLIKATIONER

Frisök bland våra publikationer eller efter nyckelord, utgivningsår eller författare.
Hälsofrämjande arbete
2020
|
Karin Johansson, Karin Högstedt, Linda Nyholm

Hälsofrämjande vanor bland äldre

Långsiktig hållbarhet, Organisatoriskt lärande
2020
|
Milja Ranung, Linda Nyholm

Att rigga för kunskap som håller i längden

Samverkan kommun & landsting, Sköra äldre
2019
|
Eva Lindqvist, Helena Viberg, Emanuel Åhlfeldt

Att främja en trygg hemgång från sjukhus

Behovsbedömning, IBIC (Individens behov i centrum), Implementering
2019
|
Eva M. Karlsson, Helena Viberg

Individens behov i centrum

Välj antal:
Totalt: 200 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Kost/nutrition/måltider, Läkemedel
2014
|
Sune Petersson, Jasmin Matinzadeh

Förekomst av undervikt

Behovsbedömning, Samverkan kommun & landsting, Sköra äldre
2014
|
Ingeborg Björkman

Vård- och omsorgsmöte i hemmet

Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Denna publikation ingår i paketet PAKET: Min levnadsberättelse
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 1200 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 700 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Implementering, Läkemedel, Symtomskattning
2011
|
Ingeborg Björkman, Helén Lieberman-Ram, Sune Petersson

Vägen till strukturerade läkemedelsgenomgångar i primärvården

Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Denna publikation ingår i paketet PAKET: Så gör du demensvården bättre!
Samverkan kommun & landsting, Sköra äldre
2011
|
Åsa Pettersson

"Nog kan jag handskas med ett dussin tjejer"

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Förebyggande & rehabiliterande arbete, Hälsofrämjande arbete
2010
|
Karin Högstedt, Emanuel Åhlfeldt

Vad fortlever från utbildningen Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt?

Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Kost/nutrition/måltider
2010
|
Stina Engelheart, Camilla Andersson

Pedagogiska måltider vid matleverans till hemmet

Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 1200 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 700 kr
KÖP
Socialt innehåll
2009
|
Emanuel Åhlfeldt, Stina Engelheart

Socialt innehåll

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Fallförebyggande, Förebyggande & rehabiliterande arbete
2009
|
Wallis Jansson, Eva Nordell, Stina Engelheart, Anders Nordlund

Fallprevention (lärobok)

Välj antal:
Totalt: 165 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Hemsjukvård, Läkemedel, Samverkan hemsjukvård & hemtjänst, Symtomskattning
2009
|
Helén Lieberman-Ram, Anna Skarph

Hemma-DAKS

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 20 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 500 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 500 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 20 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Förebyggande & rehabiliterande arbete
2007
|
Emanuel Åhlfeldt, Tove Ahner, Cecilia Nygren, Agneta Törnquist

Vardagsrehabilitering inom äldreomsorgen

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Behovsbedömning
2005
|
Maria Söderberg

Nej till särskilt boende

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP