Publikationer | verktyg

Här hittar du Nestors samtliga publikationer som består av rapporter, handböcker, vägledningar, studiehandledningar, cirkelmaterial och liknande.

HITTA PUBLIKATIONER

Frisök bland våra publikationer eller efter nyckelord, publikationsår eller författare.
Demens
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Denna publikation ingår i paketet PAKET: Min levnadsberättelse
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Denna publikation ingår i paketet PAKET: Så gör du demensvården bättre!
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Dokumentation
Förebyggande & rehabiliterande arbete
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
VERKTYG
2009
|
Wallis Jansson, Eva Nordell, Stina Engelheart, Anders Nordlund

Fallprevention (lärobok)

Välj antal:
Totalt: 165 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 500 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 500 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
RAPPORT
2007
|
Emanuel Åhlfeldt, Tove Ahner, Cecilia Nygren, Agneta Törnquist

Vardagsrehabilitering inom äldreomsorgen

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 20 kr
KÖP
Kost & nutrition
Välj antal:
Totalt: 40 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Läkemedel
Välj antal:
Totalt: 700 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 1200 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 160 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 700 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 1200 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP
Övriga arbeten
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
Välj antal:
Totalt: 80 kr
KÖP
RAPPORT
2004
|
Maria Söderberg

Nestormodellen

Välj antal:
Totalt: 150 kr
KÖP