Kommunikation

Tematräff  2015-04-28 för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Nestor FoU-centers ägarorganisationer.

Vid vårens andra tematräff presenterade Eva Karlsson från Nestor materialet Samtal med bilder, ett stöd för kommunikation vid behovsbedömning och upprättande av genomförandeplan. Deltagarna fick i rollspel prova på att använda bilderna och såg många situationer där bilderna skulle kunna användas. I den efterföljande diskussionen reflekterade deltagarna om vilka kommunikationshjälpmedel som är vanliga, hur de används och vilka yrkesgrupper som är involverade i bedömning, användning och kommunikationsträning.