19 mars 2018

Använd bilder som stöd i samtal

Samtalar du eller dina medarbetare med äldre personer som har kognitiv svikt? Exempelvis vid behovsbedömning eller när ni ska skriva genomförandeplaner?

 

 

 

 

 

 

Nestor FoU-center har tagit fram en uppsättning bilder som är tänkta att fungera som stöd i samtal med personer som har minnesproblem i någon form. Gärna för dig som genomför samtal för behovsbedömning eller som upprättar genomförandeplaner. Det är 35 bilder indelade i sju livsområden, som följer IBIC (individens behov i centrum).

Livsområdena är

  • kommunikation
  • förflyttning
  • personlig vård
  • hemliv
  • relationer & intressen
  • ta beslut
  • följa rutiner & hantera pengar
  • boende
  • trygghet & välbefinnande.

Till bilderna hör en vägledning som ger tips och råd för hur materialet kan användas.

Materialet är kostnadsfritt för Nestors ägarorganisationer (kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Stockholms läns landsting). För övriga kommuner/landsting är kostnaden 600 kronor.

Läs mer och beställ här (länk till info- och beställningssida >

Se demofilm om materialet (länk till filmklipp på YouTube)!