7 juni 2021

Återuppstartat regionalt nätverk för demensfrågor, nu även med Gotland

Ett ”nytt” demensnätverk har nu återuppstått ur ett tidigare. Det nya heter ”Nätverket Demens/kognitiv sjukdom i Stockholms län och Gotland”.

Nu har Stockholms län gjort en omstart av ett tidigare demensnätverk som lades på is förra året. I och med omstarten har nätverket, som nu heter ”Nätverket Demens/kognitiv sjukdom i Stockholms län och Gotland” fått ny regi och nu ingår även Region Gotland. Första mötet var i maj 2021 och leddes av FOU nu och Nätverket kognitiva mottagningarna Region Stockholm och Region Gotland. I nätverket ingår representanter från organisationer på kommunal-, regional- och nationell nivå. Så även  Nestor FoU-center och länets tre andra äldreinriktade FoU:er.

Nätverket ska fungera som forum för spridning av information och goda exempel, där frågor om demens/kognitiv sjukdom på regional nivå lyfts. Tanken är att öka samverkan kring demensfrågor inom regionerna och att fungera som länk till det regionala programområdet för äldres hälsa (ett av sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands programområden). Träffarna ska ges 1-2 gånger per termin.

Sara Cederbom, projektledare på Nestor, ingår i nätverket.

Vilken roll har Nestor i det här nätverket?

– Rollen är att vara  ”medlem” vilket helt enkelt betyder att ta del av mailutskick, vara med på träffarna, vidareförmedla information till Nestor, och i samråd med Nestors FoU-chef Eva Lindqvist diskutera om något ytterligare behöver förmedlas till Nestors styrgrupp. Och även ha möjlighet att lyfta information från Nestor till nätverket.

Hittills har – förutom Region Gotland – nära hälften av Stockholms kommuner samt Norrtälje kommunförbund anmält intresse av att delta i nätverket. Även ett par vårdcentraler och ett tiotal primärvårdsrehab samt ett nätverk för kognitiva mottagningar är med på tåget. Från regionalt håll återfinns bland annat företrädare Palliativt kunskapscenter, Akademiskt primärvårdscentrum, Tiohundra Norrtälje och som nämnts tidigare Stockholms fyra äldreinriktade FoU:er (Nestor FoU-center, FoU Nordost, FoU nu, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum). Från nationell nivå syns bl.a. Karolinska Institutet, Svenskt demenscentrum och SveDem.

Är du intresserad av att delta i nätverket? Vill du veta mer?
Kontakta Sara Cederbom, projektledare och Nestors representant i nätverket, sara.cederbom@nestorfou.se

Nestors Sara Cederbom, projektledare/med. dr
Sara Cederbom, projektledare/med. dr, är Nestors representant i demensnätverket.