14 mars 2017

Ny rapport om att arbeta med kvalitetsregister

Nu är Nestors rapport färdig och handlar om hur det är att arbeta med kvalitetsregister. Karin Högstedt, projektledare på Nestor, har skrivit rapporten tillsammans med Eva Lindqvist, FoU-chef på Nestor. Här svarar Karin på tre frågor. Längst ner kan du ladda ner rapporten i pdf-format.


Vad handlar rapporten om i korthet?
I rapporten har vi frågat medarbetare vid vård- och omsorgsboenden hur de började använda kvalitetsregistren BPSD-registret, Senior alert och Svenska Palliativregistret, och hur de arbetar med dessa idag. Även Nestors medarbetares erfarenheter tas upp i rapporten.

Vilken nytta ger rapporten?
Tanken är att rapporten ska kunna bidra med reflektion och inspiration när nya arbetssätt ska introduceras på arbetsplatsen.

För vem är rapporten till nytta?
Vi tänker oss först och främst förvaltningsledning, chefer och medarbetare inom vården och omsorg.

Rapporten heter ” ’Om man ska få folk att göra en sak till måste de se en vinst med det’ – Om meningsfullhet och legitimitet i arbetet med Nationella Kvalitetsregister inom vård- och omsorgsboende för äldre”. Ladda ner rapporten här >