17 mars 2020

Att rigga så att medarbetarnas kunskap tas tillvara

Nu publicerar vi en färsk vägledning som handlar om att tillvarata medarbetares kunskap så att den används och kommer till nytta i organisationen.


Nestors projektledare Milja Ranung och Linda Nyholm har under flera års tid genomfört utbildningar för vård- och äldreomsorgspersonal kring psykisk ohälsa och kost- och nutrition. Något som projektledarna har uppmärksammat är att det sällan finns en systematisk plan för hur den nya kunskapen som ges på utbildningarna ska tas tillvara och komma till användning i de berörda verksamheterna. Den springande punkten här är konsten att på ett organisatoriskt plan skapa utrymme och förutsättningar så att ny kunskap får fäste och kan bidra till förändring.

Nu finns en vägledning som bygger på projektledarnas erfarenheter och som även refererar till aktuell forskning bl.a. kring lärande arbetsplats, organisatoriskt lärande och hållbart utvecklingsarbete. Vägledningen heter ”Att rigga för kunskap som håller i längden” och innehåller fem punkter som vänder sig till chefer och ledare som planerar kompetensutvecklingsinsatser för personalen.

Författare till vägledningen: Milja Ranung som är specialistsjuksköterska i psykiatri och Linda Nyholm som är dietist.

Läs vägeldningen ”Att rigga för kunskap som håller i längden. Fem punkter att fundera över inför en kompetensutvecklingsinsats (gratis att ladda ner) >