21 maj 2021

Nu beviljat! Pengar till FoU-gemensamt projekt om samverkan för att förebygga ohälsa bland äldre

Nestor och ytterligare tre FoU:er har beviljats 5,2 miljoner till forskning om samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer.

Som vi nämnt tidigare under våren har Nestor tillsammans med tre andra äldreinriktade FoU:er i Stockholm ansökt om medel hos Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att starta upp ett gemensamt forskningsprojekt som handlar om samverkan i och mellan organisationer för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer i ordinärt boende. I slutet av maj kom beskedet att medlen har beviljats, vilket innebär att projektet kan kasta loss. Summan är 5,2 miljoner som fördelas mellan fyra FoU:er på fyra år.

– Det här är ju jättekul! Det är ett så viktigt ämne också, samverkan för att motverka ohälsa hos äldre personer. Vi har ju precis fått veta att vi fått ansökan beviljad, så nästa steg är att träffas och fira lite och lägga upp en plan för hur vi går vidare. Eftersom vi fortfarande är i pandemin så får det bli firande och planering på Teams, men det ska nog gå bra, säger Eva Karlsson, projektledare på Nestor, som har varit med och skrivit ansökan.

Vilken kompetens tar du med dig in i det här projektet?

– Dels har jag en utbildning i etnologi, som jag också disputerat i. Men sedan har jag lång erfarenhet från att arbeta med frågor kring vård- och omsorg kring äldre, både som forskare och i utvecklingsprojekt.

Något du vill tillägga, lite spontant?

– Extra spännande är det ju att vi i det här forskningsprojektet samarbetar med de andra äldre-FoU:erna i Stocksholms området. FoU:erna ser ju lite olika ut och kanske jobbar på lite olika sätt ibland, så det blir verkligen en möjlighet att ta tillvara på erfarenheter och lära av varandra i det här projektet.

Eva Karlsson, projektledare på Nestor, ingår i forskningsprojektet.

Projektet heter ”Samsas – Samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt” och är ett samarbete mellan fyra Stockholmsbaserade forsknings- och utvecklingsenheter: Nestor FoU-center, FoU Nordost, FOU nu, och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Studien ska göras mot bakgrund av allt fler personer allt tidigare skrivs ut till vård i hemmet, även äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. Och att det finns ett stort behov av förbättrad samverkan mellan social omsorg, primärvård och sjukhus, både på organisationsnivå och i samarbetet mellan individer inom organisationerna.