5 november 2021

Huddingesamverkan bakom broschyr för seniorer

Nu finns en broschyr som vänder sig till äldre i Huddinge kommun som behöver stöd och hjälp kring ensamhet och psykisk ohälsa. Broschyren är resultatet av ett väl fungerande samverkansarbete mellan kommun, vårdcentral och primärvårdsrehab, säger några av dem som deltog i arbetet.

Två av de sju som samverkat kring broschyren. Huddinges Anna Backman Lauffs (t.v.), enhetschef förebyggande enheten och Helena Reuterham, sektionschef/chef för myndighet och förebyggande.

”Är du senior och känner dig ensam?” Det är rubriken på en färsk broschyr som Huddinge kommun tillsammans med Nestor har sammanställt under året. Den innehåller kontaktuppgifter till bland annat mötesplatser, pensionärs- och frivilligorganisationer och till biståndshandläggare, anhörigstöd, äldremottagningar och primärvårdsrehab. Tanken med broschyren är att seniorer och anhöriga ska kunna överblicka vilka stöd- hjälpverksamheter som finns för dem – särskilt för de äldre personer som vill bryta sin isolering eller bara komma iväg och träffa människor. Bakom broschyren ligger en hel del arbete, vilket består av samverkan mellan kommun, vårdcentral och primärvårdsrehab.

– Idén kom upp i samband med en av våra Mötesplatsträffar som leds av Nestor, där vi diskuterade äldre och psykisk ohälsa och vilka insatser som finns för dem. Vi såg att det fanns behov av att samordna all information och förmedla en gemensam bild av det stöd som finns i kommunen. Därför bildade vi en arbetsgrupp med representanter från kommunen, Stuvsta vårdcentral och Aleris rehab. Samarbetet fungerade mycket bra och vi hade god samverkan sedan tidigare. Arbetet underlättades också av att alla i gruppen gemensamt såg behovet av att sätta ihop den här typen av broschyr, säger Helena Reuterham, sektionschef/chef för myndighet och förebyggande, och Anna Backman Lauffs, enhetschef, förebyggande enheten, Huddinge kommun, som ingick i arbetsgruppen.

Biträdande verksamhetschef på Stuvsta vårdcentral, Camilla Skolling Bogg, som också ingick i gruppen, säger:

– Vi i arbetsgruppen visste från början inte så mycket om vilka insatser och aktiviteter som fanns hos varandra när det gäller stöd för psykisk ohälsa och äldre. Så vi började inventera och sammanställa. Vi såg tydligt hur viktigt det är med samverkan mellan kommun och region för att kunna hjälpa våra äldre.

Nestor FoU-center fungerade som sammanhållande länk i arbetsprocessen och gruppen.

Broschyren finns på vårdcentraler i Huddinge kommun  och i kommunens äldreinriktade verksamheter.

I samverkansgruppen ingick:
Helena Reuterham, sektionschef/chef för myndighet och förebyggande
Anna Backman Lauffs, enhetschef förebyggande enheten
Ann-Louise Bergquist, frivilligsamordnare
Irene Elsberg, sektionschef hemtjänst
Annika Sefbom, sektionschef särskilt boende
Camilla Skolling-Bogg, bitr verksamhetschef, Stuvsta vårdcentral
Madeleine Grave, enhetschef Aleris Rehab, Huddinge

 

Ladda ner broschyren (pdf) >

Läs mer om Mötesplats för lokal samverkan >