2 februari 2015

Dags att diskutera alkoholproblem bland äldre

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERASka jag köpa ut sprit åt Lennart, trots att jag vet att han har missbruksproblem? Får jag i daganteckningen skriva att han ramlade för att han var onykter? Vad är det som gäller? Tyvärr finns det inga exakta svar att hämta från lagtexter och föreskrifter. Nu finns en bok När blir alkohol ett problem – och för vem? som vänder sig till äldreomsorgen där chefer och personal uppmanas att diskutera och reflektera i grupp kring äldre och alkohol. Här finns enkla men effektiva stöd för hur personal och chefer går vidare i olika alkoholrelaterade frågor, exempelvis när det gäller de äldres självbestämmande.

Läs mer och beställ >

AlkoholReflektionsmaterial-framsida-liten-webb-kant