17 december 2018

Dåtid, nutid och framtid firades när Nestor fyllde 15

Sista dagen i november firade vi att Nestor har funnits 15 år i FoU-världen. Det gjorde vi tillsammans med ett 80-tal gäster.

Nestors projektledare Helena i lila, pratar om samverkan på Södertörn.

I år har det gått 15 år sedan Nestor startade upp. Det firade vi tillsammans med gäster från våra ägarkommuner och landstinget (också ägare), andra FoU-enheter, seniororganisationer, KI, före detta Nestormedarbetare och många fler.

Vi passade på att berätta om vad vi åstadkommit genom åren tillsammans med chefer, medarbetare och (personer från) andra organisationer. Vi berättade om vad Nestor genomfört, kämpat för och svettats med i vår ambition att stötta och skapa verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring inom vård och äldreomsorg.

Ett av våra rum fylldes med material från ett urval av projekt och ämnesområden som har genomförts under åren. I ett annat rum var temat Nestor som samverkansarena för kommuner och landstingsverksamheter på Södertörn.

Ett tredje rum inreddes som en äldre persons hem, där olika typer av problemområden lyftes fram, exempelvis äldres alkoholmissbruk, fallrisk, näringsfattig kost, psykisk ohälsa och ensamhet. Tanken var att konkret visa hur Nestor arbetar och har arbetat preventivt med dessa problemområden.

En karta som visar Nestor som arena för samverkan,

Vi bjöd även på tilltugg och tårta.

Överlämning av en present från PRO Stockholms län
Mingel, helt enkelt.
Nestors nuvarande dietist Linda i prickigt, och vår förra dietist, Jasmin i ljusblått.

Ewa Kardell, tidigare ordförande i Nestors styrgrupp och Nestors förra chef, Britt Almberg, blickade tillbaka i Nestors historia.

Soffhäng och mingel före fikat.
Måhända en diskussion om kvalitetsutvecklingen inom vården på 2000-talet, eller en undran om när kaffet kommer att serveras.
Ett boktips!
Tack från oss på Nestor! Här med alla presenter och blommor. Emanuel Åhlfeldt och Eva Lindqvist saknas på bilden.