14 maj 2018

Design thinking, en metod för att förebygga undernäring bland äldre

”Design thinking”, wild and crazy kan tyckas vid första anblicken. Det är en metod för att lösa specifika problem för en viss grupp av användare, exempelvis att få äldre personer som har undernäring att äta näringsrika mellanmål. Metoden användes på Sturebys äldreboende tidigare i vår för att hitta lösningar på problem med, just det, undernäring hos äldre.

– Det var inspirerande och tankeväckande. Det ökade lusten att tänka nytt och i andra banor. Den här typen av lekfullhet kan inte vara fel. Jag kommer att ta med den här metoden till personalen, säger Riitta Tirkkonen, som är sjuksköterska på Björnkulla 1 i Huddinge, efter att ha testa Design thinking-metoden  där man steg för steg i grupp skapar konkreta och praktiska lösningar på ett specifikt problem för en särskild målgrupp.

Nestor följde ett 20-tal undersköterskor, sjuksköterskor och några av deras chefer i äldreomsorgen på en workshop där de i smågrupper fick i uppgift att hitta lösningar på problem med undernäring hos äldre som bor på särskilt boende; detta mot bakgrund av forskning som visar att många äldre på särskilt boende lider av undernäring.

Det första steget i dagens workshop med ”Design thinking” var att utifrån en sammanställning av ett antal gruppinterjuver med äldre definiera de äldres behov och önskningar. En av workshopgrupperna formade den fiktiva personen ”Asta” som inte ville lämna sitt rum för att äta mellanmål med de andra eftersom hon tycker att de är jobbiga, och för att hon är rädd att gå upp i vikt.

Utifrån de fiktiva personerna fick grupperna i uppdrag att lösa deras respektive definierade problem. Johan Bornebusch, projekt- och innovationsledare på Verklighetslabb, som ledde workshopen sa:

– Var bejakande, tänk inte ”nej det här går inte”, utan ja, ”det här går”! Våga tänka fritt utanför styrdokument, budget och annat! Luska ut vad de äldre vill äta till mellanmål och hur de vill ha det och vad de tycker.

Varje gruppdeltagare skull skriva ner två ”vilda” idéer på post-it-lapparsom de sedan klistrade upp på varandras ryggar. Någon skrev ”Känsla av frihet, semester”, en annan skrev ”Hantlar, rädd att bli tjock av mellanmål, börja träna”. De ”vilda” idéerna på lapparna skulle sedan utvecklas till en konkret idé och grupperas med andra konkreta idéer, för att skapa någon form av struktur. Det sista steget i dagens Design thinkingprocess var att varje grupp valde ut en av de framtagna idéklustren och utifrån detta bokstavligen byggde en prototyp av kartongbitar, tyglappar och annat material. En av grupperna gjorde en sandstrandsmiljö tänkt för en balkong, utifrån idén att ett miljöombyte kan bidra till ökad lust att äta mellanmål.

Arrangörer
Syftet med den här eftermiddagen var att undersöka innovativa möjligheter inom temat mellanmål. De idéer som togs fram kommer att sammanställas och presenteras för chefer i Huddinge och Stureby. Förhoppningen är att någon eller några av idéerna ute i verksamheterna ska testas.

Initiativet togs gemensamt av Nestor och Verklighetslabb Stureby. Verklighetslabb är en forskningsinriktad verksamhet som utvecklar nya idéer, hjälpmedel, produkter och arbetsmetoder i en verklig miljö, Stureby vård- och omsorgsboende, där de har sin verksamhet. Syftet är att ”få fram evidensbaserad kunskap genom forskning om hur framtidens äldreomsorg kommer att se ut”. Verksamheten drivs med medel från Vinnova.