29 augusti 2016

Evidensbaserad kunskap – vilken nytta har jag av det?

Vad innebär begreppet evidensbaserad kunskap? Och vilken nytta har vi av evidens? Frågorna besvaras av Eva Lindqvist, FoU-chef på Nestor, som i höst erbjuder en eftermiddag om evidensbaserad kunskap.

Evidensbaserad kunskap, vad är det?
Det är kunskap som är underbyggd av befintlig forskning och av andra källor, exempelvis de nationella kvalitetsregistren, där man har tagit fram resultat på ett systematiskt sätt.Evidensbaserad praktik omfattar också yrkeskunskap och den kunskap som målgruppen har om sin situation, i detta fall äldre människor. Om du vill prova någon ny åtgärd, kanske tyngdtäcke för oroliga personer, är det viktigt att ta reda på  vilken kunskap som redan finns när det gäller effekten och om det finns faktorer som är negativa, så att åtgärden blir så bra som möjligt.

Vilken praktisk nytta har jag av att kunna mer om evidensbaserad kunskap?
Begreppet evidens används ofta och ibland lite slarvigt. Tanken är att vi ska kunna använda begreppet evidens på ett mer rättvisande sätt och för att få en inblick i hur evidens tas fram och hur man ska förhålla sig till den i sin arbetsvardag. Det handlar om att vi få verktyg för att kunna koppla den kunskap som finns inom ett specialområde till sin egen verksamhet.

Tisdag den 27 september, eftermiddag, har du möjlighet att diskutera och lära mer om evidensbaserat arbetssätt. Det är Eva Lindqvist, FoU-chef på Nestor, som leder seminariet. Föranmälan krävs. Läs mer (länk till inbjudan på Nestors webbplats) >