28 oktober 2019

Fokus på äldre omsorgstagares delaktighet

Medarbetare i äldreomsorg och hälso- och sjukvård vek en halvdag för att diskutera och fundera på vad delaktighet kan vara för deras omsorgstagare, och hur man som personal kan medverka till att det skapas och kommuniceras. Delaktighet och inflytande för äldre är inskrivet i socialtjänstlagen.

Frida Widing, undersköterska på ett vård- och omsorgsboende i Haninge kommun, tycker att personalen ska måna om de äldres själv-bestämmande, att de äldre måste få välja på vilket sätt de är delaktiga.

– Delaktighet är när de äldre känner att de har självbestämmande. Det kan vara att de själva ges möjlighet att delta, men också att inte delta, eller att delta på sitt särskilda sätt i våra evenemang. Delaktighet är också att känna sig sedd och vara inkluderad.

Det sa Frida Widing, undersköterska i Haninge kommuns äldreomsorg, som deltog på Nestors café om delaktighet, där medarbetare i äldreomsorg, primärvård och geriatrik i södra Stockholm fick tillfälle att reflektera och titta närmare på begreppet delaktighet och vad delaktighet kan innebära för omsorgstagarna. Äldres delaktighet och inflytande är inskrivet i socialtjänstlagen.

Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi och projektledare på Nestor, föreläste och ledde diskussionerna. Hon konstaterade att delaktighet är något som ”vi alla vill ha”, men att det kan betyda väldigt många olika saker.

Karin vände på steken och nämnde exempel på vad delaktighet inte kan vara. Känslan av att vara utanför, utestängd, oengagerad, maktlös, att sakna sammanhang och att saker händer över ens huvud. Hon ställde frågan hur man som medarbetare i vården och omsorgen kan ”skapa” delaktighet, och hur man kan veta att de äldre upplever delaktighet. Frida Widing gav ett exempel från det vård- och omsorgsboende i Haninge som hon arbetar på.

– Det är jätteviktigt att vi som är personal lyssnar på vad den äldre faktiskt säger. Hos oss serveras kaffet enligt rutinerna inte direkt efter maten, men de boende vill gärna ha sitt kaffe i matsalen medan vi fixar i ordning efter maten. Så vi frångår rutinerna lite grann, men jag tror att det här med kaffet får våra boende att känna gemenskap och delaktighet. Det känns nog trevligt och tryggt och ger en sorts hemmakänsla. Och det har kommit till fler äldre som vill vara med.

På caféet var även Dana Hagström, metodutvecklare, socialförvaltningen i Huddinge kommun, på plats och berättade om en metod för att skapa delaktighet i kommunikationen med personer som har nedsatt kommunikationsförmåga. Den handlar om att använda alternativa och kompletterande kommunikationsstöd (AKK) som bilder, symboler, föremål och talande hjälpmedel. Läs mer om AKK (Kunskapsguiden.se) >

Dana Hagström, metodutvecklare, socialförvaltningen i Huddinge kommun.
Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi och projektledare på Nestor, uppmanade deltagarna att ge exempel på en situation där de äldre kan tänkas känna sig delaktiga.