18 mars 2021

Föreläsningar på tre teman, nu senast om äldre och vikten av fysisk aktivitet i vardagen

Snart har Nestor kört första omgången av vårvinterns digitala föreläsningar på tre teman. I veckan som gick var Nestors Karin Högstedt på tur för att föreläsa om äldre och fysisk aktivitet, och hur äldreomsorgen kan få till ytterligare stöttning för sina omsorgstagare på området. Nästa föreläsningsomgång fortsätter under våren.

Vårvinterns föreläsningar har snabbt blivit fulltecknade. Nästa omgång ges under våren.

Nu har Nestor snart kört igenom första omgången av vårens tre digitala föreläsningar om fysisk aktivitet för äldre, vikten av protein för äldre, och depression hos äldre. Alla har snabbt blivit fulltecknade. Häromdagen föreläste Karin Högstedt, fysioterapeut och projektledare på Nestor, för ett 60-tal vård- och omsorgsmedarbetare i södra Stockholm, i ämnet fysisk aktivitet i äldres vardag.

– Forskning beskriver att många personer på särskilt boende för äldre och på sjukhus är mer inaktiva än vad de skulle kunna vara, vilket bland annat kan bero på miljö, brist på aktivitet, organisationens rutiner och behov av stöd för fysisk aktivitet, säger Karin Högstedt i början av föreläsningen.

Ja, men hur kan då äldreomsorgen jobba för att stödja och stimulera träning och aktivitet bland äldre personer? Hur skapar man utrymme när tiden för insatserna är knappa? Hur motiverar man personer utifrån den situation de befinner sig i? Ja, säger Karin under föreläsningen, det kan vara svårt att motivera. Därefter redogör hon för åtgärder och tips baserat på forskning och beprövad erfarenhet kring behov, motivation, rutiner, konkreta övningar för träning och vardagliga aktiviteter, åtgärder för fallprevention och teamarbete.

Vill du och dina medarbetare också gå?
”Äldres fysiska aktivitet – viktigt i vardagen” ges den 15 april >
”Depression hos äldre – symtom, behandling och bemötande” ges den 26 maj >
”Protein – extra viktigt för äldre” ges den 28 april >