8 oktober 2019

FoU:er planerar gemensam studie om samverkan kring sköra äldre

Stockholms läns fyra äldreinriktade FoU-enheter, däribland Nestor, har tilldelats medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera en studie om effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov.

Nestor kommer 2020 tillsammans med Stockholms läns andra äldreinriktade FoU-enheter FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Äldrecentrum att lägga upp en plan för en studie om hur samordning av vård och omsorg för hemmaboende sköra äldre kan bli mer effektiv och hållbar. Tanken med en eventuell studie är att identifiera och utvärdera faktorer som kan tänkas stärka samordningen mellan vård och omsorg.

Studien är tänkt att göras mot bakgrund av allt fler personer allt tidigare skrivs ut till vård i hemmet, även äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. Här finns ett stort behov av förbättrad samverkan mellan social omsorg, primärvård och sjukhus, både på organisationsnivå och i samarbetet mellan individer inom organisationerna. Projektet finansieras med medel från FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.