2 december 2014

Friskare äldre med färre läkemedel

mats_ohagen_IMG_3237
Vilka risker finns det för äldre personer som äter alltför många olika läkemedel? Frågan är central i det nätverk som Nestor leder för sjuksköterskor som arbetar i äldreomsorgen. Mats Öhagen, som arbetar som sjuksköterska på Tomtebogården i Mora, berättade vid nätverkets senaste träff om sitt arbete med att aktivt se till att ”fel” läkemedel tas bort för äldre. Det handlar enligt Mats inte om att ifrågasätta läkarnas diagnoser, utan om att aktivt se till att de äldre mår bra.

Mats berättar att han i slutet av 90-talet, när han arbetade i Tierp, började ifrågasätta att olika beteenden hos personer med demens skulle höra ihop med diagnosen. Han började fundera över om deras beteenden kanske hängde ihop med de läkemedel som de äldre använde.

– Jag talade med de äldres anhöriga och frågade om de kunde tänka sig att testa att sätta ut läkemedel. Jag motiverade med att de äldre inte hade ett bra liv nu, men att den äldre kanske skulle kunna må bättre den sista tiden av livet. Om de anhöriga gick med på detta talade jag med läkaren och tillsammans plockade vi bort läkemedel. Läkemedel som inte bedömdes som absolut livsviktiga togs bort först.

Mats säger att resultatet efter att vissa läkemedel tagits bort blir att de äldre mår bättre och orkar mer, och när de äldre blir piggare kan de göra roligare saker tillsammans och personalen får mer tid över.

– Våra äldre använder i genomsnitt 3-4 läkemedel, medan rikssnittet ligger på 11-12 läkemedel.

För att kunna arbeta aktivt med läkemedelsgenomgångar bör man, enligt Mats Öhagen, som sjuksköterska se till att man har god kunskap om läkemedel, att man vågar ta upp och diskutera läkemedelsbehandlingen med läkare och att man skaffar sig klinisk erfarenhet av att sätta ut läkemedel hos äldre.

Efter föreläsningen reflekterade nätverkets deltagare kring sjuksköterskans roll och vilket ansvar man har som sjuksköterska när det gäller dessa läkemedelsfrågor. Några funderade kring att våga och att ta ett stort ansvar. Andra föreslog att sjuksköterskorna i en kommun skulle kunna jobba tillsammans och att det gällde att skynda långsamt. Det framhölls också som viktigt att man som sjuksköterska är nyfiken, vetgirig och att man har en helhetsbild.

Nätverket vänder sig till sjuksköterskor som arbetar på vård- och omsorgsboenden i Nestors ägarområde (kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö). Nätverket är ett forum där vi utbyter erfarenheter, ger varandra tips och råd och diskuterar läkemedelsfrågor. Träffarna kan innehålla föreläsningar, diskussioner i mindre grupper, återkoppling och reflektioner- Två till tre träffar anordnas per termin.

Vill du veta mer om nätverket, eller delta, kontakta Helén Lieberman-Ram, samordnare på Nestor, helen.lieberman-ram@nestorfou.se, tel. 076-1159918