17 maj 2016

Fysisk träning och aktivitet, så gör Sjötäppan i Nacka

På Nacka seniorcenter Sjötäppan är aktiviteter och fysisk träning för de äldre en viktig del av den dagliga vården och omsorgen. Rutiner, god organisation och medvetenhet hos hela personalstyrkan gör att det fungerar, säger de själva.

Márta Zold, aktivitetsansvarig, Lena Petersson, avdelningsansvarig undersköterska, och Liz Loftén, sjukgymnast, berättade på Nestors FoU-café om Sjötäppans aktiviteter och träning för de äldre.

Nacka seniorcenter Sjötäppan är ett av de särskilda boenden där fysisk träning och aktiviteter för de äldre står högt på dagordningen. Liz Loftén, sjukgymnast på Sjötäppan, berättar:

Göran bor på Sjötäppan och tränar regelbundet styrka och balans i gymmet på Sjötäppan.
Göran Bredberg tränar regelbundet styrka och balans i gymmet på Sjötäppan. Han medverkar även i en kortfilm som handlar om träning och balans på Sjötäppan. Se den (länk till You Tube) >

– Sedan hösten 2014 när Sjötäppan blev trygg- och säkercertifierat har vi arbetat mycket kring fallprevention och träning. Fall lyfts in i alla våra mötesforum, vilket gör att all personal har fått upp ögonen för risker, alla har ett risktänk. Vi jobbar också ihop med Familjeläkarna och har satt upp målet om att vi ska halvera risken för fall. Det senaste året hade vi bara en fraktur mot tidigare 5-6 stycken årligen.

Gruppträning
Liz Loftén anordnar särskilt utformade gruppträningar där de boende övar styrka, balans och rörlighet.

– Det är sex till sju personer i varje grupp och jag ser till att deltagarna har jämn funktionsnivå för att få ut maximalt av träningen, som vi kör i 45-minuterspass. Jag strävar efter att alla får ut så mycket som möjligt av träningen.

Till vardags ser personalen till att de äldre, i den mån de orkar, tar rollator i stället för att ta rullstol. Via en app i mobiltelefonen får personalen påminnelser om när det är dags för de boende att träna, exempelvis gångträning. Påminnelserna läggs in av sjukgymnasten som också som ordinerar träningen.

Aktiviteter
På Sjötäppan erbjuds de äldre en rad aktiviteter, som sittjumpa, dagliga promenader och utflykter. Detta arrangeras av deras aktivitetsansvariga Márta Zöld som beskriver hur de äldre lever upp på utflykterna, hur de springer på perrongen när de håller på att missa Saltsjöbanan, hur de omedvetet övar balans när de åker skärgårdsbåt samtidigt som de njuter av vinden, och hur de marscherar i takt när de är ute på promenad.

– I sommar har vi olympiad med dragkamp, stövelkastning, spika i bräda och en massa annat. Då bjuder vi in andra äldreboenden också. Det är en tradition vi tänker ha vart fjärde år.

Lena Petersson, avdelningsansvarig undersköterska på Sjötäppan berättar att de varje morgon utser en person som har ansvar för att de äldre kommer till sina aktiviteter. Hon betonar också hur viktigt det är med goda rutiner kring aktiviteterna. Och att motivera de äldre att delta.

Tips från Sjötäppan för att få aktiviteter och träning att fungera:

  • Rutiner
  • Nära samarbete mellan undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut.
  • När det gäller aktiviteter, våga testa och köra på.
  • Se till att det som anordnas får ordentlig spridning bland personal, boende och anhöriga.

Personalen på Sjötäppan delade med sig av dessa erfarenheter för ett hundratal medarbetare i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården i Stockholms södra länsdel på Nestors FoU-café i maj.

Tips och annat
Titta på Nestor FoU-centers 6-minutersfilm om fysisk träning och balans på Sjötäppan, gå in här (länk till YouTube)>

Liz Lofténs tips om High Intensity Functional Excercise: Länk till Umeå universitets webbplats, om High Intensity Functional Excercise >

Läs mer om trygg och säkerhetscertifiering i Nacka kommun
(länk till Nacka kommun) >