14 december 2016

Haninges äldreomsorg stärker arbetet kring måltider och aptit

Flera äldreboenden i Haninge har kommit igång med att minska de äldres nattfasta och att ge aptitretare för att öka matlusten. Detta efter att kostombud, sjuksköterskor och enhetschefer gått en utbildning om kost för äldre, där ambitionen är att öka kunskap och skapa strategier och hållbarhet i matfrågan. Och att stärka kostombudens roll.

Deltagare från XXX boende i Haninge diskuterade patientfall
Deltagare från Hagagården diskuterar ett påhittat patientfall där de ska bedöma nutritionstillståndet hos Lennart 78 år som gått ner 9 kilo i vikt sedan han nyligen vårdats för stroke och nu bor på ett äldreboende.

Haninge kommun har under hösten tagit ett stadigt grepp för att fortbilda och stärka kostombudens kompetens och funktion. Kostombud är undersköterskor som är inriktade på måltidsfrågor. Maria Lenner, enhetschef på Malmgården i Haninge kommun, säger:

Maria Lenner, enhetschef på Malmgården i Haninge.
Maria Lenner, enhetschef på Malmgården i Haninge, berättar att kostombuden på Malmgården har möte varje termin där de diskuterar nya idéer och hur kostarbetet på bästa sätt kan utvecklas.

– Vi har sedan oktober i år börjat servera aptitretare innan lunch och middag. Detta har varit uppskattat från de boende. Aptitretarna fyller en social funktion och triggar i bästa fall igång deras aptit. Vi kommer att fortsätta med det här och vi har även börjat diskutera nattfasta och att identifiera personer som har risk för undernäring. Arbetet med detta startas upp 2017.

Maria Lenner har gått den utbildning om kost för äldre som har getts under hösten i Haninge kommun. Hon har tillsammans med andra enhetschefer, sjuksköterskor och kostombud, från ett antal äldreboenden i Haninge kommun, diskuterat och lärt mer om undernäring, hur ätandet förändras i takt med stigande ålder och fått lära sig olika sätt för att öka de äldres matlust och energi- och näringsintag. Några av de ”metoder” som togs upp var måltidsordning, minskad nattfasta, konstistensanpassning, aptitretare, måltidsmiljö och dukning för personer med demenssjukdom och somatisk sjukdom.

En central tanke bakom utbildningssatsningen, som anordnas av Haninge kommun och Nestor FoU-centers dietist, Jasmin Matinzadeh, är att få med både personal och chefer i matfrågan. Detta för att skapa möjligheter för ett mer strategiskt och hållbart arbete kring mat och måltidens betydelse. Jasmin Matinzadeh, säger:

tarta
Deltagare från Johanneslund på den fjärde och sista träffen där det serverades tårta i fikapausen.

– Det har varit viktigt att involvera hela gruppen, att ha med både kostombud, chefer och sjuksköterskor. Jag tror att det är viktigt att engagera hela team som jobbar för de äldre. Vi har valt att varva föreläsningar med diskussionsfrågor och patientfall. Och att ha hemuppgifter.

En av hemuppgifterna var att föra matdagbok över en utvald boendes mat- och vätskeintag, i detalj, under tre dagar. Utifrån vikt och viktförändringar, eventuella ätsvårigheter och annat skulle personens ätande och eventuell åtgärdsplan upprättas.

Kostombud

Kostombud finns i fleratlet kommuner på äldreboenden. Kostombuden är undersköterskor med uppgift att bland annat att förmedla önskemål från omsorgspersonal och äldre till köket, att se till att bra måltidsmiljöer kan skapas och att lokala rutiner för måltidsmiljön finns och följs.

enkel-kontrastdukn-johanneslund
Johanneslunds kontrastdukning med enkla medel. Viktigt är att de olika delarna i dukningen, och maten på tallriken och drycken i glaset, tydligt kan åtskiljas från varandra, annars är det svårt för en person med exempelvis en demenssjukdom att uppfatta vad som är vad.
Kontrastdukning gjord på Johanneslund, för fest, fungerar bra för äldre som inte har demenssjukdomar.
Festdukning med kontraster som fungerar bra för äldre som inte har en demenssjukdom. Dukning som ska fungera för personer med demens bör undvika bjärta mönster på porslin, dukar etc.

 

langstbortirummet
Kostombuden från Malmgården lär mer om hur ätandet påverkas av åldrandet, vilket bland annat kan vara tugg- och sväljsvårigheter, försämrat luktsinne och påverkan av läkemedel.

 

 

malmgardenskostombud
I anslutning till utbildningen passade Malmgården på att se över sin plan för kostombuden. Så här blev det. Planen går att ladda ner från högerkolumnen (pdf).