14 december 2017

Hemtjänst i Tyresö och Nykvarn lär mer om psykisk ohälsa bland äldre

En rad föreläsningar och diskussioner om äldre och psykisk ohälsa – detta har personalen i Tyresö kommuns hemtjänst ägnat sig åt under fyra eftermiddagar under hösten. I vår blir det uppföljning.

Hemtjänstpersonalen i Tyresö diskuterar samverkan, som de i vissa fall upplever som problematisk.

– Känns det här bekant?, frågar Karin Högstedt, projektledare på Nestor som leder en utbildning om psykisk ohälsa bland äldre för hemtjänstpersonal i Tyresö. Denna gång är temat bland annat samverkan.

– Ja, vi har haft en kund som hade det precis som den här personen, säger några av deltagarna som tillhör samma hemtjänstgrupp.

Det här är den sista av fyra halvdagar som har getts på Björkbackens äldreboende i Tyresö. Personalen har just läst en fallbeskrivning om en man, Lennart, som lever i missbruk sedan många år och som inte ger några tecken på att vilja eller kunna ändra sitt liv. Karin frågar deltagarna hur de, i egenskap av personal, kan motivera personer som lever som Lennart att gå med på att delta i ett SIP-möte, som är ett möte som enligt lagen ska genomföras om en person behöver samordnad individuell planering från kommun, öppenvård och eventuella andra instanser. Förutsättningen för SIP-möten är att de sker i samförstånd den äldre.

Deltagarna börjar diskutera upplevelser av bristande kontakt med psykiatri och andra instanser när det gäller deras omsorgstagare som har stora och komplexa vård- och omsorgsbehov. Och om svårigheter som de har stött på när det gäller att få med dessa personer på SIP-tåget.

En av deltagarna säger:
– Vi måste försöka säga till den här personen att vi vill att den ska ha det så bra som möjligt, och att säga att detta gäller oavsett om hon eller han fortsätter att dricka eller inte. Vi ska inte ge honom skuldkänslor och vi ska låta honom själv säga hur han vill ha det i sitt liv.

Personalen tar också upp ett exempel på en av deras omsorgstagare som inte vill äta sin medicin för sin psykiska ohälsa, vilket resulterar i att hen mår ännu sämre och börjar larma hemtjänst och ringa 112 oavbrutet. Samtidigt som hen inte vill ha hjälp vare sig av psykiatri eller av öppenvård. Vad är första steget här? Gruppen diskuterar hinder och möjligheter, men enkla lösningar är svåra att hitta.

Hur arbetar ni vidare kring detta?

– Jag och Milja, som leder utbildningen, kommer att återkoppla till gruppdeltagarna med frågor kring svåra situationer som de har tagit upp på utbildningen och som behöver bättras internt eller i samverkan med andra. Vi kommer att ha ett uppföljningsmöte där vi följer upp deras arbete och reflektioner från utbildningen, säger Karin Högstedt.

Före pausen diskuterade hemtjänstgruppen samverkan, efter pausen var det föreläsning om bipolär sjukdom.

Utbildningens innehåll
Det här är den sista träffen av fyra som har getts i Tyresö och Nykvarns kommuner under hösten. Utbildningen leds av Nestors Karin Högstedt, fysioterapeut, och Milja Ranung, psykiatrisjuksköterska. I anslutning till utbildningen har deltagarna gjort Nestors webbutbildning om äldre och psykisk ohälsa. Karin och Milja har utbildat personalen genom föreläsningar och lett diskussioner om psykisk sjukdom, missbruk och självmord. Här ingår också ett tema om samverkan mellan hemtjänst och andra instanser. Utbildningen är ett samarbete mellan Nestor och Tyresö kommun respektive Nykvarns kommun.

SIP, samordnad individuell plan
SIP, samordnad individuell plan, ska enligt lagen upprättas om personal, närstående eller den äldre själv tycker att det finns behov av samordna insatser mellan kommun och landsting, exempelvis biståndshandläggare och utförare i kommunens äldreomsorg, vårdcentral, sjukhus och rehab. SIP görs främst i hemmet och måste medges av den äldre själv.

Tyresö kommunala hemtjänst utför hemtjänst i hela kommunen. Den är indelad i tre geografiska områden, hemtjänsten Centrum, Västra och Östra.