3 november 2014

Hög tid att reflektera kring alkohol och äldre

Det är dags att reflektera kring alkohol och äldre – den uppmaningen gavs av Nestors projektledare, Helena Martinger, på Nestordagen 2014 med anledning av ett nytt material om äldre och alkohol som kommer inom kort. Så även en handbok i riskanalys för äldreomsorgen och en box med samtalskort. Nestors senaste webbutbilding ”lex Sarah” presenterades också.

HelenaMforeslaser_700pxbr_P1030317
Helena Martinger, projektledare på Nestor, om reflektionsmaterialet ”När blir alkohol ett problem – och för vem?”.

Vad gör jag som personal i hemtjänsten eller på ett äldreboende om en av de äldre vill att jag köper ut sprit? Och om den äldre dessutom har problem med alkohol? Vem ska bestämma hur man som personal ska göra? Den och andra frågor om äldre och alkohol var utgångspunkten för ett av Nestorsdagens ämnen som leddes av Helena Martinger, projektledare på Nestor.

Med tanke på att det finns stor osäkerhet bland personal och att lagstiftning och riktlinjer ofta ger luddiga svar på hur man ”ska” hantera olika situationer där äldre och alkohol känns problemfyllt, har Nestor satt ihop ett reflektionsmaterial för personal, ”När blir alkohol ett problem – och för vem?”. Utifrån det kan personal diskutera och tillsammans vrida och vända på åsikter och förhållningssätt om äldre och alkohol för att skapa medvetenhet och förhoppningsvis mer kunskap i ämnet.

Två frågor till deltagaren Pernilla Jensen
Nestors informatör ställde två frågor till en av deltagarna på Nestordagen, Pernilla Jensen, utvecklingsledare vid Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge:

Pernilla_Jensen_700pxbr_P1030302
Pernilla Jensen, utvecklingsledare i Huddinge kommun

Hur viktigt är det att personalen diskuterar frågor kring äldre och alkohol?

– Det är oerhört viktigt att man tar stöd av varandra på en arbetsplats när man ställs inför etiska dilemman. När det inte finns direkta svar i lagtext och när det är situationer där medarbetarens moral påverkar medarbetarens handling måste vi stanna upp och tänka till. Gemensamt. Annars finns risk att vi agerar och bemöter de äldre olika och obefogat.

Vad kan reflektioner och diskussioner i bästa fall ge?

– Gemensamma diskussioner och reflektioner kan leda till att man som personal får goda exempel på lösningar på dilemman eller att man blir förberedd på olika situationer vilket gör att man känner sig trygg i sitt agerande.

Ytterligare tre projektledare på Nestor berättade om material, eller verktyg, som ska fungera som utgångspunkt för förbättrings- och utvecklingsarbeten i äldreomsorgen. Karin Högstedt berättade att det inom kort utges en handbok för äldreomsorgen i riskanalys, ”Säker omsorg – en handbok i riskanalys”. Den beskriver steg för steg hur arbetet för att uppnå en strukturerad och grundligt genomfört riskanalysarbete kan göras kring måltidssituationer, utevistelse och munhälsa.

Kommuniktaion med hjälp av kort
Evaforelaser3_P1030297
Samtalskort som kan användas som stöd i samtal med personer som har kognitiv
svikt var ännu ett ämne som togs upp på Nestordagen. Eva Karlsson, projektledare
på Nestor, presenterade ”Samtal medkort” som är en låda med bland annat kort och vägledning. Eva berättade om hur samtal med kort kan användas i samtalen med de äldre och när de kanske inte fungerar. Lyhördhet och respekt för den äldres svar och lyhördhet är viktigt, betonade Eva. I vägledningen finns råd och tips kring samtal och kort.

Lex Sarah
Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor, berättade om en ny webbutbildning som vänder sig till personal i äldreomsorgen och handlar om vad en lex Sarah-rapporering innebär och när den bör göras. Viktigt är, säger Kerstin, att lex Sarah-rapporterna indikerar vad i omsorgsarbetet som bör förbättras, och därmed är en del av kvalitetsarbetet.

Relationer och kretslopp
HasseCarlssonKretslopp_P1030333Nestordagen avrundades av föreläsaren och inspiratören Hasse Carlsson, som gav några ord på vägen, bland annat om relationernas kretslopp, om vår förmåga att ge, ta och ge vidare. ”Vänta inte på att ta emot, att få. Ge vidare!” Hasse Carlsson menar att om vi ger mer, och inte bara förväntar oss att andra ska leverera, så kommer jobbet och livet i stort att fungera bättre.

Deltagare på Nestordagen

publikhav_700pxbr_P1030299

fika2_P1030307