12 november 2021

Hur fungerar hälso- och sjukvård på särskilt boende? Läs ny rapport!

Nu är den här, Nestors FoU-rapport som lyfter frågor kring hälso- och sjukvård på särskilt boende. Ladda ner rapporten gratis och se ett filmklipp där Nestors Linda Nyholm, en av rapportförfattarna, får fyra frågor om rapporten.

Som sagt, nu är den här, rapporten ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende Del 1: Gapet mellan uppdrag, resurser och äldres behov”. Det är en intervjustudie där personer inom hälso- och sjukvård från regionen och kommuner ingår. Intervjuerna ringar in upplevelser av hur hälso- och sjukvården har fungerat inom särskilt boende (säbo) före och under coronapandemin, och tar även upp synen på möjligheter att ge hälso- och sjukvårdsinsatser som överskrider primärvårdsnivå på säbo.

I rapporten framkommer bl.a. att kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag är otydligt och svårtolkat, samt att bemanning och utrustning avgör vilka insatser som kan erbjudas.

Detta är en första delstudie. Här ingår sjuksköterskor, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, chefer för hälso- och sjukvårdspersonal, läkare i läkarorganisationer, representanter för ASIH samt avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I nästa delstudie som startar under hösten 2021 intervjuas arbets- och fysioterapeuter, dietister, enhetschefer och undersköterskor på särskilt boende, biståndshandläggare samt äldre personer som bor på säbo och deras anhöriga.

Rapportförfattare till båda delstudierna är Linda Nyholm & Ingeborg Björkman, båda är projektledare på Nestor FoU-center.

I filmklippet längst upp svarar Linda Nyholm på fyra frågor om rapporten, bl.a. om bakgrunden till rapportämnet och vilken kunskap som rapporten bidrar med.

 

 

Ladda ner rapporten, här finns även en sammanfattning i presentationsformat >