22 september 2017

Inte än men i oktober, webbutbildning för nya biståndshandläggare

Nej, den är ännu inte klar, men snart. I oktober släpper Nestor sin webbutbildning för nya biståndshandläggare med namnet ”Biståndshandläggare – ny i yrket”.

Webbutbildningen för nya biståndshandläggare är snart klar, i oktober släpps den, med en månads eftersläpning. Nestor bjöd nyligen in beställarchefer från ägarkommunerna i södra och östra länsdelen i Stockholm för en förhandstitt på utbildningen.

Marianne Krook, social och äldreomsorgsdirektör, Huddinge kommun, som är en av dem som har varit med från start av utbildningen, berättade:

– Vi såg ett behov av någon form av introduktionsutbildning till handläggaryrket eftersom vi rekryterade många biståndshandläggare som inte hade erfarenhet från äldreområdet eller handläggarområdet. Så vi tog kontakt med Nestor och började för exakt två år sedan att diskutera en lösning.

Webbutbildningen är framtagen av Nestors projektledare Eva Karlsson, Milja Ranung och Helena Martinger (som har slutat på Nestor), i nära samarbete med kommunerna Haninge, Huddinge och Värmdö.

Webbutbildningen kommer att vara gratis för Nestor ägarorganisationer och kostnadsbelagd för övriga. Den går att köpas först när den har släppts i oktober.

Utbildningen innehåller ämnesområdena:
– Äldre och åldrande
– Regelverk och förutsättningar
– Förhållningssätt och bemötande
– Handläggning och samverkan

Läs mer om webbutbildningen och kostnad här (länk till Nestors webbplats) >