27 april 2015

Landstingspolitiker besökte Nestor

Landstingspolitiker besökte Nestor för att orientera sig hur FoU-arbetet fungerar i den södra länsdelen. Men vilket förhållande har egentligen Nestor till politiken?

LandstingetBesokerNestorI mitten av april fick Nestor besök av Sjukvårdsstyrelse Söder i Stockholms läns landsting. Besöket gjordes på initiativ av landstinget, som ett led i deras ambition att besöka olika verksamheter.

Helén Lieberman-Ram, tillförordnad chef på Nestor, berättade bland annat om Nestor i egenskap av forsknings- och utvecklingsenhet, att Nestor vill fungera som en bro mellan forskning och praktik men att verksamhetens fokus trots allt ligger på utvecklingsarbeten i nära samarbete med äldreomsorg och hälso- och sjukvård på Södertörn.

Men hur arbetar Nestor i förhållande till politiker annars?

– Vi blir ibland inbjudna till äldrenämndernas möten ute i kommunerna, där vi presenterar vår verksamhet lite närmare. Det brukar vara uppskattat. Det brukar bli diskussioner och frågor kring utmaningar i vården och äldreomsorgen. Men vi skulle vilja ha en ännu tätare dialog med våra politiker, både inom kommun och landsting eftersom de ju representerar medborgarna, säger Helén Lieberman-Ram.

Hur då?

Det är ju viktigt att lyssna in vilka frågor som är aktuella inom politiken, vilka områden de lokala politikerna är engagerade i och som de kan komma att fatta beslut om. Deras besluten kan ju påverka även Nestors arbete, och ha stor betydelse för våra prioriteringar på utvecklingsområden som vi ska satsa på tillsammans med personal i vården om omsorgen.

 

landstingetBesokerNestor2

 

 

 

 

Sjukvårdsstyrelse Söder är geografiskt avgränsat till kommunerna i Stockholms läns södra länsdel. Styrelsen ska bereda ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden och Sjukvårdsutskott Söder, följa upp sjukvården utifrån ett medborgarperspektiv och även samverka med kommunerna.