11 augusti 2020

Länkar om corona – för dig som arbetar i vård och omsorg

Vilse i djungeln av coronainformation? Här är ett axplock av matnyttiga länkar relaterade till coronapandemin för dig som arbetar inom vård och omsorg nära äldre personer och deras anhöriga.

Checklista för att hindra smittspridning på äldreboenden
– covid19, (Socialstyrelsen) Ladda ner listan (pdf) >

Daglig sammanställning om covid-19, Vårdgivarguiden, (Region Stockholm). Gå in här >

Frågor och svar kring coivd-19. Vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Ger svar på vanliga frågor som berör vård- och omsorgsarbetet (Socialstyrelsen). Gå in här >

Frågor och svar om äldreomsorg kring covid-19 (SKR, Sveriges kommuner och regioner). Gå in här >

Info till medarbetare inom kommunala verksamheter, bl.a. om rutiner som kan minska risken för smittspridning och att själv bli smittad. Vårdgivarguiden, (Region Stockholm).
Gå in här >

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre (Socialstyrelsen).
Ladda upp här (pdf) >

Vetenskaplig information kring covid-19 för hälso- och sjukvårdspersonal, via ett antal tidskrifter och söktjänster genom Eira och de svenska sjukhusbiblioteken. (Inera som ägs av SKR, Sveriges kommuner och regioner). Gå in här > 

Lista med tips kring ”Psykisk hälsa i kristid”, om hur man kan ta hand om sin egen och andras psykiska hälsa, och var man kan hitta hjälp och stöd. (Uppdrag Psykisk Hälsa). Gå in här >

Stöd för att möta ökat behov av rehabilitering efter covid-19 (Socialstyrelsen) Gå in här >

Info om corona på lättförståelig svenska, med ljud, på teckenspråk, med pictogram med mera (Myndigheten för delaktighet). Gå in här >

Korta informationsfilmer, bl.a. hur svåra symtom kan lindras vid covid-19 och praktiska tips till personal kring hur man samtalar med närstående till döende personer i covid-19, (Palliativt kunskapscentrum). Gå in här >


INFO PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA

Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund. Bemannas av Transkulturellt centrums hälsokommunikatörer som talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Linjen är öppen på vardagar (Transkulturellt centrum).
Gå in här >

Krisinformation på 24 språk – hur man skyddar sig och andra mot smittspridning av covid-19. (Folkhälsomyndigheten).
Gå in här >


PODD/RADIO

Podd/radio: ”Konflikt” om värdet av en åldrings liv (Sveriges radio, P1), lyssna här >

Podd/radio: ”Godmorgon världen!”, inslag: ”De flesta som dör i Covid-19 är dementa och ”Vem tar ansvar för det misslyckade skyddet av de äldre?” Startar 2:28 min in i programmet, pågår ca 20 minuter (Sveriges radio, P1). Llyssna här >

Poddavsnitt: ”Livets slutskede under Corona – De sista samtalen”, (Vetenskapspodden, Sveriges Radio), lyssna här >


Poddavsnitt ”Sjuk av ensamhet?” med forskaren Lena Dahlberg om att tvingas isolera sig under coronapandemin (Karolinska Institutets podd ”Medicinvetarna”). Lyssna här >

Poddavsnitt ”The Economics Of Hospital Beds”, om klassisk hälso- och sjukvårdsforskning, om hur sjukvården bör organiseras, varför antal vårdplatser är så lågt, Roemers lag och hur sjukvården ska kunna hantera kriser såsom Corona. Planet Money (amerikansk podd från NPR, National Public Radio),
Lyssna här >

UTBILDNINGAR 

Nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i kommunala och privata verksamheter. Introduktionen är framtagen för att stötta kommunala och privata arbetsgivare under coronapandemin, (Socialstyrelsen). Gå in här >

E-utbildningar om covid-19 på engelska, arabiska, persiska och ryska (Karolinska Institutet). Gå in här >

TIPS PÅ AKTIVITETER

Har du patienter som behöver någon att prata med eller som har svårt att hålla igång med sin träning under Corona-tider? Gå in på tillsammansisommar.se för att ta del av tips på aktiviteter, träning och gemenskap! Uppmaningen ges av Riksförbundet HjärtLung, som också är arrangör. Ladda även ner en infoskylt att sätta upp på närmaste anslagstavla, här >