17 oktober 2014

Lex Sarah, en del av äldreomsorgens kvalitetsarbete

Nu finns en digital utbildning i lex Sarah. Tanken är att lex Sarah ska användas mer och fungera som en viktig del i äldreomsorgens utvecklings- och kvalitetsarbete.

Lex Sarah-rapporter skrivs inte alltid när det behövs. Ett skäl kan vara att personalen inte känner till vad en lex Sarah-rapportering innebär och hur det går till, eller att vård- och omsorgsutförare inte vill bli förknippade med dåligt skött verksamhet. Det här vill Nestor ändra på och istället lyfta fram det konstruktiva i att göra lex Sarahrapporteringar. Projektledare på Nestor FoU-center, Kerstin Marthinsen, säger:

pusselbit-litenbild-1428652_36618831– En viktig anledning till att lex Sarah-utbildningen har tagits fram är att avdramatisera lex Sarah, att man inte förknippar den med vanvård och kris. Det är viktigt att vård och omsorgsutförare istället ser meningen med att rapportera och att rapporteringarna kan vara en del av deras förbättringsarbeten.

Utbildningen heter ”lex Sarah” och är digital och vänder sig till vård- och omsorgspersonal. Här finns bland annat exempel på vad som kan rapporteras och hur en rapportering kan gå till.

Läs mer om utbildningen här (länk)

Frågor om utbildningen:
Nestor FoU-center, adm@nestorfou.se

Frågor om köp av utbildningen:

Daniel Ram, Nestor FoU-center,
daniel.ram@nestorfou.se