11 oktober 2016

”Man lever kriget om och om igen”

Sällan har stämningen på ett FoU-café varit så tät som när Frida Johansson Metso och Kajsa Båkman talade om äldre med trauman från krig och flykt.

bild1
Frida Johansson Metso, leg. psykolog och biträdande verksamhetschef för Röda korsets center för torterade flyktingar.

– Man lever minnena som om det vore här och nu. Man lever kriget om och om igen.

Det sa Frida Johansson Metso, leg. psykolog och biträdande verksamhetschef för Röda korsets center för torterade flyktingar, som talade på Nestors FoU-café på temat ”Äldre som bär på trauman från krig, katastrof och flykt”.

Frida berättade om sitt arbete där hon möter personer som är traumatiserade från krig, bland annat nyanlända flyktingar från Afghanistan, Irak och Syrien.

– Flera personer som har blivit utsatta för tortyr under krig drabbas senare av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Är man drabbad av PTSD lever man under ständig stress och upplever ett konstant hot, trots att man numer bor i ett tryggt land. Det kan vara att man upplever påträngande minnen, det vill säga att plågsamma, fruktansvärda minnen konstant dyker upp, kanske 10, 20 ibland 30 gånger om dagen. Minnena från kriget tar över hela ens verklighet, och man tappar lätt koncentrationen. När minnena väl kommer igång går det inte att stoppa. Det är som en film, scenerna spelas om och om igen.

Frida berättade att flera som har PTSD har svårt att koncentrera sig. När detta sker, på exempelvis SFI och på praktikplatser, kan de lätt uppfattas som om de är ointresserade och kanske lata, när de egentligen mår väldigt dåligt och behöver professionell hjälp.

Hon berättade också att det kan vara svårare att upptäcka personer som har blivit traumatiserade i ung ålder. Om minnena kommer tillbaka efter kanske 30 år, kan det vara svårt att förstå vad som händer. Det är, enligt Frida, möjligt att åldras på ett ”bra” sätt, trots att man har upplevt trauman av flykt, tortyr och krig. Därför är det viktigt att kunna identifiera vad som gör att minnena kommer upp.

Kajsa Båkman, specialistsjuksköterska i demensvård, Silviasjuksköterska och vårdlärare, berättade om vad som kan trigga igång svåra minnen och hur ”flashbacks” fungerar. Dofter, smaker, ljud och smärta är olika former av triggers.

– Problemet är att vi som är personal eller anhöriga inte vet när jobbiga minnen sätts igång. Nyårsafton är en väldigt plågsam kväll för överlevare från krig, när smällare och raketer kan påminna om fallande bomber.

En annan trigger är ficklampor. Det vet Kajsa från sitt arbete på Judiska hemmet, ett vård- och omsorgsboende där personer som har överlevt Förintelsen bor. Strålkastare var vanliga under andra världskriget och ficklampor användes för att hitta folk som gömde sig, Starkt ljus användes vid förhör. Ficklampor måste därför undvikas vid nattronden och ersättas med nattbelysning i korridorer och i patienternas rum.

bild2
FOU-caféets talare, Kajsa Båkman, specialistsjuksköterska i demensvård, Silviasjuksköterska och vårdlärare och Frida Johansson Metso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoU-café, vad är det?
Nestors FoU-café anordnas tre gånger om året med teman som rör äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Hit bjuds medarbetare in från Nestors alla 11 ägarorganisationer, för att fylla på med kunskap och inspiration, och för att få en stunds reflektion kring sitt dagliga arbete. Till detta FoU-café bjöds även andra organisationer in.