9 september 2019

Med fokus på äldre människors delaktighet

Vår nya medarbetare på Nestor, Karin Johansson, svarar på tre frågor som ger ledtrådar till hennes bakgrund och yrkesinriktning. Och vad hon vill bidra till i Nestors arbete.

Vad vill och kan du bidra med i ditt arbete på Nestor?

– Jag har erfarenhet av att arbeta i verksamhetsnära och förändringsinriktade forskningsprojekt, vilket jag tror kan berika den typen av projekt som Nestor driver. Jag har jobbat och varit engagerad i teori och metod som handlar om äldre personers delaktighet och inflytande i vardagssituationer. Det handlar särskilt om äldre som inte har möjlighet att använda traditionella uttryck och redskap för delaktighet som autonomi och självständighet. Med den kunskapen hoppas jag också kunna bidra till Nestors arbete. Jag har arbetat och har en fot kvar på Karolinska Institutet och kan på så sätt fungera som länk mellan Nestor och pågående forskning på KI när det gäller äldres vardag.

Du disputerade 2008, vad handlar din doktorsavhandling om?

– Avhandlingen handlar om mötet mellan vardagen för äldre personer som har svårigheter att klara vardagen och samhällets insatser, med fokus på bostadsanpassning.

Du är antropolog i grunden, men har disputerat i arbetsterapi, hur gick detta till?

– Jag hamnade av en slump som doktorand på sektionen för arbetsterapi på KI. Där blev jag positivt överraskad av att hitta så många beröringspunkter som finns mellan socialantropologi och aktivitetsvetenskap/arbetsterapi, eftersom båda ämnena sätter vardagslivet i fokus. Mitt främsta intresse är relationen mellan normer, värderingar, samhällsstrukturer och människors vardag.

Karin vikarierar hos oss under ett halvår.