18 augusti 2016

På gång: Chefsutbildning utifrån Socialstyrelsens föreskrift om processinriktat kvalitetsarbete

– Vår ambition är att göra det lättare att följa Socialstyrelsens föreskrift, säger Anders Nordlund, projektledare på Nestor. I höst kan du som är enhetschef i äldreomsorgen inom Nestors ägarorganisationer gå en utbildning för att få hjälp med att förstå och komma igång med att arbeta enligt föreskriften.

I höst bjuder Nestor in enhetschefer inom äldreomsorgen i Nestors ägarorganisationer att gå en utbildningsserie om Socialstyrelsens föreskrift om kvalitetsutveckling inom ledningssystem. Tanken är att ge stöd för att komma igång, eller för att fortsätta, med arbetet enligt föreskriften. Utbildnings-dagarna leds av Anders Nordlund och Karin Högstedt, båda projektledare på Nestor FoU-center. Anders har fått tre frågor, läs dem här.

Anders Nordlund, projektledare på Nestor, kommer under hösten av ge en kurs för enhetschefer som vill ha stöd för att få igång kvalitetsutveckling inom ledningssystem.
Anders Nordlund, projektledare på Nestor, uppmanar enhetschefer på utförarsidan att senast den 24 augusti anmäla sig till utbildningen kring processinriktat kvalitetsarbete. En handfull platser finns kvar.

”Processinriktat kvalitetsarbete” kan låta lite tungt, vad innebär det?
– Det handlar om att arbeta utifrån Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Många har nog lite svårt att förstå vad Socialstyrelsen menar med föreskriften. Vi vill hjälpa enhetschefer att reda ut hur den är tänkt och att praktiskt komma igång med att arbeta utifrån föreskriften. Vi vet att kvalitetsarbete är högt prioriterat bland våra huvudmän och utförare, men vi kan också konstatera att kvalitetsarbetet inte alltid sätts in i den ram som Socialstyrelsen har skapat för systematiskt kvalitetsarbete. Så vår ambition är att göra det lättare att följa Socialstyrelsens föreskrift.

Kan du ge exempel på ett typiskt kvalitetsutvecklingsprojekt?
– Ett exempel är att börja göra riskanalyser och sätta ihop det med pågående arbete med egenkontroll och avvikelser. Med andra ord att systematisera arbetet med riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser – vilka är huvuddelarna i ett systematiskt förbättringsarbete enligt Socialstyrelsen.

Vilken konkret nytta ger utbildningen?
– Att det blir lättare att följa Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Innebär utbildningen en massa merarbete för enhetschefen…?
– Det som utbildningen handlar om, systematiskt kvalitetsarbete, ska utföras alldeles oavsett, eftersom det är en föreskrift utfärdad av Socialstyrelsen. På så sätt blir det inget merarbete i den egna verksamheten. Däremot måste så klart enhetschefen under kursen avsätta tid för föreläsningar, seminarier och det egna kvalitetsutvecklingsprojektet.

_____________________________________________________________

Du som vill veta mer om utbildningen, kontakta Anders Nordlund, anders.nordlund@nestorfou.se, eller Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se

Målgrupp: Enhetschefer på utförarsidan i Nestors ägarorganisationer.

Plats: Nestor FoU-center, Marinens väg 30, Handen

Utbildningsdagar: Heldagar om inte annat anges.
ons 12 okt (halvdag)
tor 3 nov
ons 7 dec
tors 12 jan
tors 9 feb
tors 9 mar
tors 6 apr
tors 4 maj (halvdag)
tors 18 maj (halvdag)

Anmälan: Senast den 24 augusti, direkt till Anders Nordlund, anders.nordlund@nestorfou.se.

Ange vid anmälan:
 Namn, funktion, arbetsplats/organisation och mobilnummer. Anders kontaktar dig när han har fått in din anmälan.

Ingår i utbildningsserien
Föreläsningar och seminarier om kvalitetsarbete utifrån SOSFS 2011:9, kvalitetsteori, hållbart utvecklingsarbete och evidensbaserat arbetssätt. Vi utgår från deltagarnas egna ledningssystem och du påbörjar ett eget kvalitetsutvecklingsprojekt med stöd av handledare.

Målet är att varje deltagare efter avslutad utbildning ska ha:

  • Påbörjat eller fortsatt att integrera sin organisations ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i det vardagliga kvalitetsarbetet
  • Fått verktyg för att hantera det kontinuerliga kvalitetsarbetet på sin arbetsplats
  • Planerat ett eget kvalitetsutvecklingsprojekt