7 mars 2017

Milja Ranung, specialistsjukssköterska, är vår nya medarbetare!

Milja Ranung började som projektledare på Nestor för en liten tid sedan. Här svarar hon på tre frågor.

Varför sökte du dig till Nestor?

Jag tycker att Nestor verkar bedriva många intressanta projekt.  Jag har alltid tyckt om att arbeta i projektform, så det känns spännande få användning för min ”projektkompetens” efter många år inom vården.

Vad kan du ta med dig till Nestor?

Jag har tidigare arbetat som musik- och rytmikpedagog och därefter som sjuksköterska inom akutsjukvård, missbruksvård och psykiatri. Jag har också föreläst mycket och skrivit informationsmaterial. Jag tar med mig mina kunskaper inom pedagogik, omvårdnad och psykiatri och min vana att bygga nätverk i min roll som projektledare.

Vilket är ditt första uppdrag? 

Under våren kommer jag att uppdatera webbutbildningen om psykisk ohälsa bland äldre, ”Våga fråga – våga se!”, som Nestor tog fram för några år sedan. Jag kommer också att ta fram ett utbildningskoncept kring psykisk ohälsa tillsammans med min nya kollega Karin Högstedt.