11 mars 2021

Modell för undersökning och analys av näringsstatus hos äldre – i färsk avhandling

Stina Engelheart, nyligen disputerad, och hennes modell som beskriver fyra områden som bidrar till nutritionsstatusen hos äldre, sid. 43 i avhandlingen (klicka på bilden för förstoring).

Stina Engelheart, tidigare medarbetare på Nestor, har nyligen disputerat vid Örebro universitet med en avhandling om nutritionsstatus hos äldre personer. I studien beskrivs nutritionsstatus över tid hos äldre personer som omfattas av hemsjukvård. Här föreslås även en modell för att undersöka och analysera näringsstatus hos äldre.

Stort grattis till din nyförvärvade doktorstitel! Vad är det mest intressanta i din avhandling, tycker du själv?

– Avhandlingen visar att nutritionstillståndet hänger ihop med många olika delar, exempelvis kognitiva och fysiska funktioner (se kugghjulsbilden). Jag har också sett att uttorkning och nedsatt aptit hos äldre personer är viktiga indikatorer på  nedsatt nutritionstillstånd. Dessa saker blir därför särskilt viktiga att undersöka i ett tidigt skede i det förebyggande arbetet, och att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium. Jag har också visat att en stor måltid varje dag är viktigare för det totala energi- och proteinintaget än att äta flera mindre måltider med kortare nattfasta.

Du presenterar en modell för undersökning och bedömning av nutritionstillståndet, hur kan den praktiskt användas?

– Den kan exempelvis fungera som en checklista för att utreda nutritionstillståndet hos en person som har risk för undernäring. Jag hoppas också att den kan gynna teamarbetet kring den äldre personen – för här behöver många kompetenser mötas får att få till en bra lösning. Jag tänker att man kan använda modellen både på individ- och på gruppnivå.

Du har ju träffat en hel del äldre personer som ingått i forskningsstudierna och därmed deltagit i dina undersökningar. Har dessa möten gett något utöver ”rå” testdata?

– Jag har ju använt många olika mätmetoder och undersökningar, men det är inte praktiskt genomförbart att använda alla. Därför har jag i min forskning velat se vilka mätmetoder som är möjliga att genomföra, och där har deltagarna bidragit med kommentarer och med sin individualitet. Och så har jag ju också haft superintressanta samtal vid köksbordet eller i soffan med alla deltagarna, regelbundet över en treårsperiod. Det har varit roligt både för mig och för dem mig!

Avhandlingen:
”Nutritional status in a functional perspective A study in a cohort of older people in home health care” (2021) Stina Engelheart, framlagd vid Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, 26 februari 2021

Läs avhandlingen här (direktlänk till pdf)>
Läs abstract här >