28 november 2017

Nackas seniorer på balanskurs – nu mäts effekterna

Invånare i Nacka kommun som är 65 år och äldre har sedan 2007 erbjudits att delta på Balansskolan där de får tips, råd och övningar kring balans för att förebygga fall. Just nu arbetar pågår en utvärdering av Balansskolan som Nestor gör. Nestors kommunikatör tog sig till Dieselverkstaden i Sickla för att öva balans på Balansskolan.

Sigrid Granath som bor i Nacka går på Balansskolan som Nacka kommun erbjuder personer som är 65 år och äldre. Hon hoppas på bra råd och tips för att undvika fallolyckor.

– Jag får tassa så försiktigt jag kan nu när det är halt ute, på breda fötter och tyngdpunkten på rätt ställe, som en pingvin. Jag har broddar men det är besvärligt att ta av och på dem när jag ska in i butiker, och så blir de så geggiga, säger Sigrid Granath, boende i Nacka, som går på sin första träff på Balansskolan som anordnas av Nacka kommun för personer som är 65 år och äldre.

Syftet med träffarna, som ges tre gånger per grupp, är att förebygga fall och göra deltagarna mer medvetna om fallrisker. Kortare föreläsningar ges på temat fall och och deltagarna får prova olika typer av balansövningar. De kommer bland annat även att träffa en dietist som ska berätta om goda kostvanor.

Förra hösten fick Nestor i uppdrag av Nacka kommun att utvärdera Balansskolan. Våren 2018 ska utvärderingen vara klar och visa vilka effekter som kursen har när det gäller deltagarnas fysiska aktivitet och medvetenhet om fall, fallrisker och förebyggande aktiviteter.

– Visste ni att rädsla för att halka är en stor riskfaktor för fall? säger Kerstin Seipel, sjukgymnast och projektledare på Nacka kommun, när hon föreläser och räknar upp de vanligaste orsakerna till fallolyckor.

Vanliga orsaker till fall är ostadiga skor och innetofflor utan hälkappa. Och olika typer av diagnoser som högt eller lågt blodtryck, stroke och dålig syn, berättar Kerstin Seipel, sjukgymnast och projektledare, Nacka kommun

Efter föreläsningen får vi testa olika enkla men effektiva balansövningar som kan göras var som helst, när som helst. Tillsammans med Fysioterapeut Fredrik Helsing från Rehabcentrum i Nacka, går vi igenom ett träningsprogram till musik. Ganska ansträngande. Vi provar också att resa oss upp från liggande på golvet, efter att ha fått instruktioner från fysioterapeuten och sjukgymnasten.

Det här var första träffen för de 25 personer som kom till Balansskolan på Diesseleverkstaden i Sickla i slutet av november.

I två av grupperna som startade upp  förra vintern svarade 90 procent i sin första enkät att  de ofta eller ibland var rädda för att falla. Dryg 60 procent uppgav att de undvek aktiviteter inomhus av rädsla för att falla, medan 80 procent undvek utomhusaktiviteter. 40 procent uppgav att de hade fallit det senaste halvåret. Sigrid Granath berättar att även hon har fallit ett flertal gånger.

– Förra året ramlade jag ofta. Efter att ha fått en skada gick jag hos en sjukgymnast och tränade. Efter det försöker jag att öva på egen hand och jag känner att det är effektivt med träningen, men det blir inte riktigt lika bra som när jag tränade med sjukgymnasten.

Vad förväntar du dig av Balansskolan?
– Ja, jag hoppas väl på att få undergörande tips för att få balans.

– Om du ramlar, skynda dig inte att komma upp. Du ligger och det värsta har redan hänt. Känn efter hur du mår innan du börjar ta dig upp, du kanske är yr! Rulla över på sidan och tryck dig upp. Ställ dig på alla fyra och ta dig upp mot ett stöd. Kerstin Seipel och Fredrik Helsing visar hur man reser sig upp om man har  ramlat.

Enligt en delrapport av utvärderingen har Balansskolan gett effekter, exempelvis när det gäller fysisk träning för att hålla balansen. Vid kursstart var det 49 stycken som uppgav att de höll på med fysisk träning. En månad efter kursen hade antalet ökat till 65 deltagare. Siffrorna gäller för de två kursgrupper som gick Balansskolan förra vintern och i våras. Besök hos optiker ökade också.

Läs mer om Nestors utvärderingsarbete här (länk till projekt-beskrivning) >