27 mars 2018

Nestors dietist invald i Sektionen för gerontologisk och geriatrisk nutrition

Nu är Nestors dietist Linda Nyholm styrelseledamot i SiGN, som bland annat fungerar som remissinstans till Dietisternas riksförbund.

Nestors dietist Linda Nyholm har nyligen valts in styrelsen för Sektionen för gerontologisk och geriatrisk nutrition, SiGN. De fungerar som stöd för Dietisternas riksförbund (DRF) i frågor som rör geriatrik och gerontologi, och är även en remissinstans åt Dietisternas riksförbund.

Kommer Nestor och Nestors ägarorganisationer att ha någon praktisk nytta av ditt styrelsearbete?

– Absolut! Även om jag ständigt lär mig nya saker av mina kollegor här på Nestor så är det något visst med att samarbeta med andra dietister. Istället för att var och en ska sitta på sin kammare så kan vi tillsammans driva frågor på en högre nivå, vilket gynnar oss alla i slutändan. Och dessutom kommer jag genom SiGN att få reda på vad som är ”på gång”, vilket gör att vi på Nestor kan ligga i framkant när det gäller nutritionsfrågor.

Vilket blir ditt bidrag till styrelsearbetet och uppdraget?

– En fördel med mitt arbete är att jag har kontakter i många olika kommuner, och även på olika nivåer i organisationerna. Förutom kontaktnät så kan jag bidra med erfarenheter från de projekt där jag har genomfört nutritionsutbildningar för personal. På Nestor arbetar vi mycket med att ”få till det” ute i verksamheterna, och det är absolut någonting jag tar med mig till styrelsen. Mina styrkor är att jag är strukturerad och gärna tar tag i saker.

Vilka frågor är aktuella just nu för SiGN?

– Livsmedelsverket släpper sina reviderade råd ”Bra måltider i äldreomsorgen” i april/maj och en mycket aktuell fråga är hur dessa råd ska kunna omsättas i praktiken. Där funderar vi över hur vi skulle kunna bidra med stöd till verksamheterna. Tyvärr saknas dietist inom äldreomsorgen i de flesta kommuner, så tillgång till dietistkompetens oavsett ålder är en ständigt aktuell fråga. Sedan håller vi också på att planera de geriatriska nutritionsdagarna i Stockholm i november.