23 oktober 2018

Nestors Emanuel Åhlfeldt föreläser på SKL om hållbart utvecklingsarbete

Se filmklippet från SKL:s temadag om förändringsarbete där Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor, talar om hållbarhet och långsiktighet hos utvecklingsprojekt och mekanismer som gör att de ofta blir hyllvärmare.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjöd i höstas in Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor, för att föreläsa för ett nationellt jämställdhetsnätverk på temat förändringsarbete. Utgångspunkten för Emanuels föreläsning var  ämnet för hans avhandling ”Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg” som lades fram på förra hösten. Här lyfter Emanuel frågor kring utvecklingsprojekts hållbarhet och de möjligheter och svårigheter som finns för projektresultat att tas vidare in i kommuners och andra organisationers ordinarie verksamhet.

Klicka på filmklippet  (67 min) och lyssna på Emanuels föredrag.
Vill du se klippet i större format, direkt på SKL:s webbplats, gå in i länken här  (nytt fönster) >

Läs mer om avhandlingen här:
Läs avhandlingen  (pdf )>
Läs sammanfattning av avhandlingen (pdf) >
– Artikel om disputationen >