25 juni 2020

Sommarhälsning!

En sommarhälsning med en liten framåtblick innan vi på Nestor tar sommarledigt i omgångar.

Vårt sista gemensamma personalmöte innan sommaren.

Som vi tidigare har nämnt har vi pausat och avbrutit projekt som av praktiska skäl inte har gått att genomföra under coronavåren. Men till hösten är vi på gång med nya projekt som ska bidra med ökad kunskap kring hur arbetet inom vård och omsorg kring äldre har fungerat under coronapandemin. Kunskaper som vi alla kan ha nytta av inför fortsatt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen. Dessa frågor  knyter an till projekt och samverkansformer som vi har arbetat med sedan länge.

Projekten handlar om:

  • hur samordning av vård och omsorg har fungerat för äldre, exempelvis vid utskrivning från sjukhus
  • hur den specialiserade sjukvården har tillgodosetts för äldre på särskilt boende,
  • vilka faktorer som har haft betydelse inom ordinärt boende för att tillhandahålla en god vård och omsorg  under coronan.

Vi kommer i projekten att samarbeta med vård- och omsorgsmedarbetare i södra Stockholm, i den mån som omständigheterna tillåter.

Ytterligare ett projekt, som redan är i gång, handlar om hur olika kommuners webbplatser och digitala tjänster fungerar när det gäller tillgänglighet och funktion för äldre personer.

Inför hösten planerar vi att erbjuda kompetensutveckling via länk, mer info om detta kommer.

Kontoret kommer att vara bemannat under sommaren, men i liten skala. Support för våra webbutbildningar kan tyvärr inte ges vecka 28 och 31.

Vi önskar alla en skön sommar! Med särskild tanke till er som arbetar inom vård och omsorg.