15 december 2023

Nya språkliga insikter på Nestor tack vare vår praktikant Regina Németh

Undvik vänstertunga meningar! Det är ett av alla råd som Regina Németh har gett oss på Nestor. Regina går sista året på Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet och har precis avslutat sin praktik hos oss.

Vad mer tycker du att en organisation som Nestor ska tänka på när det gäller det språkliga?

– Att ni arbetar tidigt med det språkliga i alla era arbetsprocesser oavsett vad det gäller för typer av texter. Klarspråk är en perfekt verktygslåda för detta. Jag tycker också att ni ska våga experimentera med olika typer av text och material. Anpassa inte bara språk utan även genre till era mottagare! Kom också ihåg att språket är centralt i allt ni gör.

Regina har under sin åttaveckorspraktik granskat Nestors verksamhetsplan, deltagit i arbetet med att formulera texter i våra projekt och varit engagerad i diskussioner i vår interna kommunikationsgrupp. Hon har också följt med våra projektledare på besök i våra ägarorganisationer för att få direkt insyn i våra projektarbeten och har nu senast pratat om klarspråk med kommunikatörerna i de andra Stockholms-FoU:erna. Regina har också skrivit ihop grunden till en språkpolicy för Nestor och diskuterat med oss hur den konkret kan användas.

Varifrån kommer ditt intresse för språkfrågor?

– Långt innan jag hoppade på Språkkonsultprogrammet fick jag korrekturläsa texter åt personer i min närhet. Jag hjälpte särskilt en vän ganska ofta under flera år och fick verkligen se hur det jag tipsade om fastnade och förändrade texterna. Så pass att den senaste texten jag hjälpte hen med fanns det så lite att ändra på att hen trodde att jag inte hade läst den särskilt noga!

Nästa steg är väl examensarbete? Vilket ämne?

– Jag har ett lyxproblem i att jag har alldeles för många idéer! Något om text blir det säkert, kanske redaktionella annonser, eller något om språkpolicyer eller klarspråksarbete.

 

Några av Reginas tips kring språkhantering och skrivregler:

Klarspråk och skrivregler: https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/vagledningar/myndigheternas-skrivregler

Om klarspråk: https://www.isof.se/vart-uppdrag/expertomraden/klarsprak

Socialstyrelsens termbank: https://termbank.socialstyrelsen.se/