8 juni 2021

Nyhetsbrev med färska rön om kost o nutrition för äldre – prenumerera!

Du som är intresserad eller involverad i frågor som rör nutrition och måltidsfrågor för äldre är välkommen att prenumerera på ett nyhetsbrev som skickas ut av Nestors dietist Linda Nyholm. Det vänder sig till undersköterskor/måltidsombud, sjuksköterskor, enhetschefer, verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen, eller personer som på annat sätt arbetar med ämnet. Här sprids aktuella rön, forskningsstudier, riktlinjer och liknande om nutrition och måltider som på olika sätt angår äldreomsorgen. Men även tips på aktuella webbutbildningar, filmer eller skriftliga material som kan användas inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Linda, hur kommer det sig att du startade upp nyhetsbrevet?

– Det produceras så mycket bra och användbart material från olika kommuner, regioner och myndigheter och jag saknade en kanal för att sprida detta vidare till verksamheter där det kan komma till nytta.

Kan vem som helst gå med?

– Ja, alla som på något sätt arbetar med nutrition och måltider för äldre personer kan prenumerera på nyhetsbrevet. Det jag tar upp har alla tillgång till, oavsett vilken kommun eller region man arbetar i.

Nyhetsbrevet skickas ut vid 4-5 tillfällen per år.

Intresserad av att prenumerera? Skicka ditt namn, funktion, arbetsplats och kommuntillhörighet till linda.nyholm@nestorfou.se.

Linda Nyholm