8 november 2018

Pengar från Vinnova för att vidareutveckla ”Mötesplats för samverkan”

Nestor har fått forskning- och utvecklingsmedel från Vinnova för att studera och vidareutveckla ”Mötesplats för lokal samverkan”. Det är cirka 1,6 miljoner kronor som ska fördelas mellan olika poster.

Syftet är dels att stärka den innovativa arenan som Mötesplatsen utgör men också att undersöka metoder för att öka innovationsförmågan. Arbetet kommer att ske vid Mötesplatsen i Nykvarn-Salem-Södertälje och påbörjas senhösten 2018.

Medsökande är äldreenheten Södertälje kommun, geriatriken på Södertälje sjukhus och vårdcentralerna Wasa och Järna, samt forskargruppen för Hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Erfarenheter från utvecklingsarbetet kommer att spridas till de andra tre Mötesplatserna.

Nestors projektledare Ingeborg Björkman och Helén Lieberman-Ram har precis börjat med planeringen för det fortsatta arbetet.

Vill du veta mer om Mötesplatserna? Gå in här >