12 april 2022

Upplägg och innehåll i våra webbutbildningar – vi ger personlig guidning för intresserade!

Du som är chef, se hit!

Behöver du en extra knuff i ryggen för att komma igång med Nestors webbutbildningar bland dina medarbetare? Boka in en mötestid på Teams med vår administratör, Daniel Ram, som visar upplägg och innehåll i webbutbildningarna och andra praktiska saker som registrering och inloggning.

Kontakta Daniel Ram, daniel.ram@nestorfou.se, tel. 076-1159917