19 januari 2018

Publikation om äldre och alkohol presenteras i demofilm

Nu kan du titta på vår nya demofilm om vår publikation ”När blir alkohol ett problem – och för vem?”. Den vänder sig till personal i äldreomsorgen som vill ta tag i frågor om alkohol och äldre.

Hur förhåller ni er till äldre och alkohol, exempelvis hur ni som personal gör om en omsorgstagare som är alkoholist vill ha hjälp med att köpa sprit. Hur gör man här?

Publikationen ger underlag för diskussioner om äldre och alkohol, och innehåller tips för hur ni kan ta er an den här typen av frågor i form av diskussion och reflektion i er personalgrupp.

Läs mer om publikationen och beställ >