10 augusti 2015

Färsk rapport visar positiva effekter av äldrelots vid Nynäshamns sjukhus

Rapporten Äldrelots Nynäshamns Geriatrik visar att onödiga återinskrivningar på sjukhus bland äldre i Nynäshamns har minskat, tack vare att äldre får stöd och hjälp av äldrelotsar vid hemgång från Nynäshamns geriatriska vårdavdelning.

Alla patienter som har vårdats på geriatrisk avdelning vid Nynäshamns sjukhus erbjuds stöd och hjälp vid hemgång av två äldrelotsar knutna till den geriatriska vårdavdelningen. Det är främst rådgivning kring läkemedelsbehandling och mindre fysiska problem som de äldre behöver hjälp med. Tanken med äldrelotsfunktionen, som infördes hösten 2013, är att antalet återinläggningar på sjukhus ska minska.

Rapporten visar bland att återinläggningarna har minskat jämfört med tidigare år. Andelen Nynäshamnsbor som har skrivits ut från Nynäshamnsgeriatriken och lagts in på samma avdelning har minskat enligt följande.

2015 (jan-apr): 3,8%
2014: 3,1%
2013: 5,1%

När det gäller andelen Nynäshamnsbor som skrivits ut från Nynäshamnsgeriatriken och återinlagts på Nynäshamnsgeriatriken eller någon annan slutenvårdsenhet:

2015 (jan-apr): 12,6%
2014: 16,2%
2013: 17,7%

Äldrelotsarnas arbete har även lett till positiva bieffekter, exempelvis att utskrivningsrutinerna på geriatriken har förändrats och att kontakterna med hemtjänst har blivit bättre.

Äldrelots Nynäshamns Geriatrik är skriven av Sune Petersson, projektledare på Nestor FoU-center.

Läs rapporten >

Vill du veta mer om artikeln och äldrelotsfunktionen? Kontakta Sune Petersson, sune.petersson@nestorfou.se, 076-1156316