28 november 2014

Så här blev Chefsdagen 2014

ahaerare1
Den 18 november fylldes Polhemssalen på Citykonferensen ännu en gång av närmare 150 chefer och ledare från äldrevården och omsorgen i Nestors ägarkommuner. Det var dags för 2014 års Chefsdag som detta år hade temat Medarbetarna i fokus – om att skapa delaktighet och motivation för förändring! På plats var flera föreläsare och inspiratörer för att presentera olika sätt att se på det här med medarbetares engagemang och motivation.

Anders Broberg, verksamhetsområdeschef i Bromma stadsdelsförvaltning berättade om ett utvecklingsarbete som han varit med och drivit vid Stureby vård- och omsorgsboende under flera år och som fortfarande lever kvar. Det handlade mycket om att ändra riktning från mer traditionell väg att föra ut nya kunskaper och metoder till att arbeta mer medarbetardrivet och underifrån. Utgångspunkten var implementering av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och metoden gick ut på att i mindre grupper på arbetsplatsen arbeta med att jämföra riktlinjerna med praxis, analysera och planera nödvändiga förändringar, agera, följa upp och utvärdera samt sprida erfarenheterna och resultaten. Framgångsfaktorerna till att resultaten blev så goda, var bla att som chef och ledare medvetandegöra och tillsammans med personal reflektera över förändringskulturen på boendet. Det kunde handla om saker som motivation och engagemang, delaktighet, delegering och frihet, förtroende, kommunikation och förmågan till flexibilitet.

intekicki
Ulrica von Thiele Schwarz

Ett av de viktigaste budskapen från Ulrica von Thiele Schwarz, docent i psykologi och Vinnvård Fellow Improvement Science, var att en chef inte kan skapa motivation men däremot skapa förutsättningar för motivation bland ann<f genom en tydlig riktning, praktiska möjligheter att göra ett bra jobb och delaktighet. Vi fick alla fundera på i vilka situationer det är lätt att leda och inspirera, och när det är svårt. Dessutom ställdes frågan om en bra ledare som man någon gång har mött och som har varit motiverande och skapat arbetsglädje; Vad gjorde han eller hon? Hur kändes det? För att kunna skapa motivation för förändring krävs först att ledaren upplever och kan förmedla ett behov av förändring, alltså ett missnöje med nuläget, berättade Ulrica. Vill man åstadkomma förbättringar i sin verksamhet innebär det i regel förändringar i arbetssätt, vilket i sin tur innebär att någon eller några måste ändra sitt beteende. För detta krävs motivation.

Eftermiddagen ägnades åt en workshop som hölls av Kicki Oljemark, forskare vid University of Bedfordshire, Institute of Social Science, där ledarskapets möjligheter genom samtal lyftes fram.  Runt borden pågick intensiva samtal och intervjuer, allt för att träna och reflektera över olika berättelsers kraft och samtalsformens betydelse. Kicki talade bla om ett styrkebaserat perspektiv på ledarskapet vilket handlar om att uppskatta och värdesätta människors förståelse, goda intentioner, förhoppningar och drömmar, om att utforska och stärka det som fungerar bra hos medarbetarna och ha tilltro till att människor har en förmåga att bidra och att utvecklas.

StefanEinhorn
Stefan Einhorn

Sist ut var Stefan Einhorn, läkare, professor och författare, som rev av en bejublad föreläsning som visade oss vägen mot det goda ledarskapet. Med humor, ironi, och mycket klokskap fick vi oss alla en tankeställare om detta med att vara en god människa; att vara och leva det i handling och inte bara i tomma ord!

Tack allihopa för en fantastisk dag, vi ses igen på Chefsdagen nästa år!!

/Helén Lieberman-Ram, samordnare på Nestor