28 oktober 2016

Så kan äldre med demenssjukdom mötas genom musik och litteratur

Svenskt Demenscentrum berättade på Äldreforskningens hus 30-årsjubileum om olika projekt där demenssjuka möts och upplever kultur utifrån deras villkor och behov. Projekten handlar bland annat om musik och litteratur.

franksinatraliten
Frank Sinatra

– En del gillar inte hårdrock, andra gillar inte dansbandsmusik eller klassiskt. Vi har ju olika musiksmak, men jag känner nog ingen som inte tycker om någon musik alls, säger Boel Karlin, medie- och webbpedagog på Svenskt Demenscentrum som berättade om deras webbutbildning ”Mötas i musik”.

Musik kan alltså vara ett bra sätt för att framkalla minnen och skapa lugn, glädje och kommunikation. Detta är inget nytt, inte heller inom äldreomsorgen men Svenskt Demenscentrum har tagit fasta på detta och gjort en webbutbildning för personal i äldreomsorgen där musik står i centrum för mötet med äldre.

Sara Hjulström, koordinator på Svenskt Demenscentrum, berättade om det projektet ”Möten med litteratur” där nio bibliotek över hela Sverige under 2015 arrangerade aktiviteter om och för demenssjuka. Det var bland annat föreläsningar om demens, arkivfilmvisningar, musik- och berättarstunder, berättarcaféer och bokcirklar. Tanken med projektet är att biblioteken ska vidga sin verksamhet och tillgänglighet för demenssjuka. Bakom stod Regionbibliotek Stockholm, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.

Svenskt Demenscentrums Boel Karlin, medie- och webbpedagog och Sara Hjulström, koordinator, berättade om projekt kring musik och litteratur som syftar till att förbättra vardagen för personer med demenssjukdom.
Svenskt Demenscentrums Boel Karlin, medie- och webbpedagog, och Sara Hjulström, koordinator, berättade om projekt kring musik och litteratur som syftar till att förbättra vardagen för personer med demenssjukdom.


Du som vill veta mer
– Läs mer och gör webbutbildningen ”Mötas i musik” (länk till Demenscentrums webb) >
– Beställ ett inspirationshäfte kring ”Mötas i musik” med cd-skiva (länk till Demenscentrums webb) >
– Läs mer om ”Möten med litteratur” (länk till Demenscentrums webb) >

Äldreforskningens hus ligger i centrala Stockholm och omfattar Aging Research Center (ARC), Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum. 30-årsjubileet hölls den 27 oktober 2016. Drottning Silvia inledde eftermiddagens föreläsningar i Karolinska Institutets Aula Medica.