24 april 2018

Så tycker Christina & Felicia om webbutbildningen för biståndshandläggare

Två biståndshandläggare berättar vad de tycker om webbutbildningen ”Biståndshandläggare – ny yrket” som de fick genomgå som nybakade handläggare i Huddinge kommun i vintras.

Felicia Lättman (t.v.) och Christina Melander är biståndshandläggare i Huddinge kommun och har båda gjort webbutbildningen för biståndshandläggare.

Nyligen släpptes Nestors webbutbildning som vänder sig till färska biståndshandläggare. Två av dem som har genomgått utbildningen är nyutexaminerade från socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola respektive Stockholms universitet. Felicia Lättman började sin yrkesbana som biståndshandläggare i Huddinge kommun i början av det här året och Christina Melander hade sedan tidigare jobbat som trainee-socialsekreterare på Huddinges beroendeenhet, och fick vid årets början arbete som ordinarie biståndshandläggare.

Vad tycker ni om webbutbildningen?

– På Socialhögskolan i Stockholm läste vi mycket juridik, så den delen av webbutbildningen var för mig mer som repetition. Men det var bra att få det uppfräschat och jag fick bekräftat att den juridik vi lärde oss på universitetet var relevant för yrket som biståndshandläggare. Det gjorde att jag kände mig trygg i starten, säger Felicia Lättman.

Christina Melander skrev sitt examensarbete om normer kring åldrande, så det ämnet hade hon redan fördjupat sig i. Hon tycker att fallbeskrivningarna i webbutbildningen har fungerat som bra avstamp till verkliga möten och händelser i jobbet som handläggare:

– Det är bra att webbutbildningen tar upp exempel på dilemman i det praktiska arbetet, situationer där saker ställs på sin spets, när ”verkligheten” blir knepig som i samtal där en klients behov ska tas upp men när enbart de anhöriga pratar, och personen själv nästan inte har sagt något alls, Några av fallbeskrivningarna kunde ha fördjupats mer och gärna kopplats till juridiska frågor, eftersom det ofta är där man hamnar.

Christina tillägger:

– Ett bra tips i webbutbildningen handlade om tolkhjälp, att vi helst bör undvika att till exempel barnen tolkar åt sina föräldrar. Jag har stöd av detta och känner att det är legitimt att använda en professionell tolk.

Webbutbildningens avslutande del tar upp samverkan mellan olika yrkesgrupper och huvudmän runt omsorgstagarna. Christina och Felicia tycker samstämmigt att ämnet är viktigt eftersom området är snårigt och svårt. Det är enligt dem viktigt att förstå sin egen och andras roller och uppdrag runt omsorgstagarna, var gränserna går och vem som bör göra vad. De hade önskat en lista på roller, ansvar och funktioner hos de olika parterna som behöver samverka, som en sorts lathund.

Finns det andra än ni nyblivna handläggare som skulle kunna göra webbutbildningen med behållning?

– Den kunna ges till studenter som är ute på praktik, och till trainees och socionomstudenter som jobbar inom socialtjänsten under studietiden. Det är konkret och lättillgänglig grundkurs, som fungerar bra för den första tiden i yrket. Den är ett bra komplement till universitetsstudierna, säger Christina och Felicia.