30 oktober 2014

Samlat grepp om kompetenshöjning i Haninge

lyftet_Anonymous_blueman_148x148pxI Haninge kommun har äldreomsorgen tagit ett samlat grepp om utbildning och kompetenshöjning för äldreomsorgens personal. Detta i form av utbildningsenheten Lyftet, som arbetar med kompetensutveckling i demens, rehabiliterande förhållningssätt och psykiska sjukdomstillstånd. Enheten invigdes nyligen av Ewa Kardell, förvaltningschef för äldreomsorgsförvaltningen i Haninge. Inger Norlin, demenssamordnare på Lyftet, säger:
– Vi fungerar som ett litet internt utbildningscentrum för kommunens äldreomsorgspersonal. Vårt uppdrag är att utbilda personal i förflyttningsteknik och arbetsmiljöfrågor, vilket också ingår i kraven för att bli godkänd för ”Kravmärkt yrkesroll”. En annan viktig del av Lyftet är arbetsplatslärande.

På Lyftet arbetar även Malinda Flogby Emanuelsson, arbetsterapeut, och Jenny Eckerud, sjukgymnast.

Invigning av utbildningsenheten Lyftet i Haninge kommun
Invigning av utbildningsenheten Lyftet i Haninge kommun