5 februari 2018

Sjuksköterskor lär mer om behandling av undernäring

– Jag tycker att mellanmål var ett bra ämne där vi fick tips på hur vi kan tillföra protein på olika sätt, säger en av de 16 sjuksköterskor som deltar på Nestors heldagsutbildning om äldre, undernäring och kostbehandling.

Sjuksköterskor från fem kommunala boenden deltog på utbildningen den här dagen, från Nacka seniorcenter Ektorp, -Älta, -Sjötäppan, -Talliden och -Sofiero. Och från fem privata boenden, Danvikshem, Attendo Kungshamn, Vardaga Lillängen, Stora Sköndal Villa Tollare och Aleris Båthöjden.

– Hur vet vi om en person är undernärd? Och hur behandlar vi?

Det frågar Linda Nyholm som är dietist och projektledare på Nestor och leder en kost- och nutritionsutbildning med fokus på undernäring.

16 sjuksköterskor från tio äldreboenden i Nacka kommun träffas för att lära mer om hur undernäring kan behandlas. Även kommunens MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Elisa Reinikainen deltar.

Linda säger:

– Att en person är underviktig kan vi lätt ta reda på genom att räkna ut BMI, men att det är ganska svårt att veta om någon är undernärd. Med hjälp av instrumentet MNA kan vi bedöma risken för undernäring. MNA är anpassat för äldre. Om en person visar sig ha risk för undernäring, eller är undernärd, gör vi en nutritionsutredning. Utifrån den sätter vi in åtgärder.

Äldre på särskilt boende i riskzonen
Linda hänvisar till studier som visar att cirka en tredjedel av äldre på äldreboenden är undernärda och att två tredjedelar har risk för att bli undernärda. Orsaker till undernäring, säger Linda, är ofta en kombination av hög ålder, multisjukdom och läkemedel. Direkt bakomliggande orsaker kan vara sjukdom, mag- och tarmbesvär, biverkningar av läkemedel, försämrad mun- och tandstatus och svårigheter att svälja.

Gruppövningar och föreläsningar ingår i utbildningen. Denna dag i Nacka stadshus.

Konsekvenser av undernäring är ökad risk för fall, trycksår, infektioner, försämrad sårläkning, och psykisk ohälsa som depression och apati. Linda tar punkt för punkt upp hur undernäring kan åtgärdas med hjälp av nutritionsbehandling. Det handlar om att få i sig tillräckligt med energi och näring, alltså fett, protein och kolhydrater. Detta måste sedan ”översättas” till livsmedel som personen vill, och tycker om, att äta. Det är också viktigt att måltiderna serveras på ett tilltalande sätt och på tider som passar den som ska äta. Nutritions-behandlingen ska med andra ord vara individanpassad.

Protein och mellanmål
Linda berättar att protein är kroppens byggstenar, det ingår i kroppens alla vävnadsceller. Hormoner, enzymer och delar av immunförsvaret består av protein. Om vi får i oss för lite protein så minskar muskelmassan och sårläkningen försämras. Äldre har större behov av protein än yngre eftersom förmågan att tillverka muskelprotein avtar med åldern. Linda säger:

– Det finns ett stort glapp mellan behov och vad många äldre verkligen får i sig, säger Linda. Maten som serveras till lunch och middag behöver innehålla protein, det vet de flesta. Mindre känt är att även mellanmål måste bidra med protein för att äldre ska få i sig tillräckligt.

– Mellanmålen och frukostarna är de måltider som vård- och omsorgspersonal själva kan sätta ihop. Lunch och middag görs ju ofta av kökspersonalen. Mellanmålen står för ungefär 30-50 procent av dagens  energi- och näringsintag. Ni kan proteinberika mellanmålen med kvarg, mjölkpulver, majsvälling eller keso. Eller proteinpulver. Rapsolja tillför mycket energi och kan lätt röras ned i gröt, fil eller yoghurt.

Viktigt är också att undvika alltför långa uppehåll mellan måltiderna, även på natten. Högst 11 timmars nattfasta rekommenderas för äldre. Andra insatser  som tas upp för att behandla och förebygga undernäring är att konsistensanpassning och kosttillägg som näringsdrycker och berikningspulver.

Alida Gustafsson (t.v) fick svara på vad hon kan ta med sig av den här utbildningen.

Är det något du kan ta med ”hem” till ditt arbete av det som togs upp idag?

– Jag tycker att mellanmål var ett bra ämne där vi fick tips på hur vi kan tillföra protein på olika sätt. Jag ska ta upp det här på våra morgonmöten och APT (arbetsplatsträff). Men jag vill också förmedla de här råden till kontaktpersonerna på mitt boende, säger Alida Gustafsson, sjuksköterska på Danvikshem.

Utbildningsdagen innehåller även diskussioner och gemensamma övningar. Deltagarna får även arbeta sig igenom nutritionsvårdsprocessen utifrån ett eget patientfall som bygger på matdagbok, där en omvårdnadstagare har följts under tre dagar, som har förberetts inför utbildningen.

 

Näringsdrycker med olika smak och konstitens serverades samtidigt med fikat.

Begrepp:

  • MNA, riskbedöm-ningsin-
  • strument för undernäring, betyder Mini Nutritional Assessment.
  • Nutrition betyder läran om näringsämnenas förekomst, upptag och omsättning i kroppen. Näringsämnen är fett, protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler.
  • Nutritionsvårdsprocessen omfattar riskbedömning, utredning, behandling och uppföljning vid undernäring, och vid risk för undernäring.


Läs mer:

Linda Nyholm, dietist från Nestor i orange skor och Nackas MAS, Elisa Reinikainen, står bakom.